Foto: Redd Barna
Hisham, en syrisk lærer fra Deir Ezzour, med datteren Nour (2) i flyktningleiren Al Hol, Hasakah.


I det krigen i Syria runder seks år har Redd Barna i samarbeid med partnerorganisasjoner gjennomført en undersøkelse om krigens mentale påvirkning på barn inne i Syria, ikke bare de millioner som er på flukt. Hvert fjerde barn i undersøkelsen har psykiske plager.

Dybdeintervjuer med 458 barn, ungdommer, foreldre, lærere og helseansatte i Syria og nabolandene er grunnlaget for rapporten Invisible Wounds. Intervjuene ble gjennomført i januar og februar 2017, og rapporten gis ut i forbindelse med at det i disse dager er seks år siden krigen i Syria startet.

Foto: Redd Barna

1 av 4 har psykiske plager

- I seks år har barn og deres familier blitt bombet, sett død og skader, opplevd konflikt og vold, gått sultne, vært utrygge, kontinuerlig stresset og uten beskyttelse. De har mistet skolen og lekeplassene sine. Det har gjort at mange barn har utviklet fysiske og mentale plager, sier seniorrådgiver Kristin Ingebrigtsen i Redd Barna. Hun har jobbet med barn i krig og konflikt i en årrekke, og historiene i rapporten går sterkt innpå henne.

- Undersøkelsen viser at hvert fjerde syriske barn som ble spurt lider av store psykiske plager etter seks år med krig, sier hun. Mange barn har utviklet fysiske og mentale plager – blant annet hjertelidelser, diabetes, rusmisbruk og depresjoner.

Verst i de beleirede områdene

80% av barna i undersøkelsen sier de har blitt mer aggressive, 51% av de voksne sier at de vet om barn som har begynt med rusmidler for å mestre situasjonen, og 78% av barna forteller at de føler på en ekstrem sorg ofte eller hele tiden.

Foto: Redd Barna
Saeed (3) og foreldrene bor nå på en forlatt bensinstasjon.

Et stort flertall av de voksne som er intervjuet opplyser også at stadig flere barn tisser i sengen, noe som samsvarer med symptomene på posttraumatisk stressyndrom.

Aller verst er situasjonen i de beleirende områdene, hvor så godt som ingen hjelpeorganisasjoner slipper inn. Nesten 650.000 barn og voksne bor fortsatt her, og situasjonen er så ille at det forekommer tilfeller av selvmordsforsøk hos barn helt ned i 12-års alderen. Barna sier at de ønsker å dø og komme til himmelen, slik at de «kan være varme, spise og leke».

Psykisk helse som nødhjelp

Foto: Redd Barna
Ibrahim (7) tegner i Redd Barnas aktivitetssone i flyktningleiren Al Hol.

- Dersom man skal forhindre at de psykiske påkjenningene for syriske barn skal føre til varige lidelser, må man hjelpe dem nå. Det må satses mer på arbeid for å bedre syriske barns psykiske helse som del av nødhjelpsarbeidet. Mer støtte til skolegang for barn, og opptrening av lærere i hvordan håndtere barn utsatte for traumer er en viktig del av dette arbeidet. I tillegg krever vi full stans av all bombing av skoler, sykehus og sivile mål, og at vi må slippe fram med nødhjelp til alle deler av Syria, sier Ingebrigtsen.

- Selv om utsiktene er mørke, er det ikke for sent. Syrias barn er utrolig motstandsdyktige, og i funnene finnes det glimt av håp. Mange har fortsatt en drøm om en bedre fremtid, sier hun.

Ødelagt barndom

De siste seks årene har syriske barn blitt bombet og utsultet. De har sett venner og familie dø foran øynene deres, eller blitt begravd under ruinene av sine egne hjem. De har sett skoler og sykehus bli ødelagt, blitt nektet mat, medisiner og hjelp. Dette har også medført problemer innad i familier, hvor økt bruk av vold har gjort at mange barn ikke føler at de har et sted å få trøst og beskyttelse. I tillegg har økt fattigdom ført til at stadig flere barn blir rekruttert til væpnede grupper, og at jenter helt ned i 12-års alderen blir giftet bort.

Foto: Redd Barna

- Vi har glemt alt vi har lært. Nå vet vi ikke om annet enn krig og konflikt. Jeg føler at jeg har sett så mange grusomme ting, og mistet over to år med skolegang. Broren min har vokst opp uten å ha studert i det hele tatt. Hva om jeg blir voksen uten å ha lært annet enn elendighet? Jeg føler at jeg ikke har noen framtid, forteller Zeinab (12) fra en flyktningleir i Syria.

Vil du støtte vårt arbeid for syriske barn? Send SYRIA til 2434 (200,-), eller bruk kontonummer 7050.06.35280.

Navn på barn og voksne er endret for deres egen sikkerhet.