Foto: Redd Barna/Karen Beate Nøsterud
Mange barn i Nepal er tvunget til å arbeide i steinindustrien.
Nå går Redd Barna, UNICEF og FN-initiativet UN Global Compact sammen om å utvikle nye retningslinjer for hvordan næringslivet kan ta hensyn til barns rettigheter.
Kampanjer mot barnearbeid eller seksuell utnyttelse av barn er ikke noe nytt, men i dag finnes det ingen enkle, generelle retningslinjer for hvordan bedrifter kan sikre seg at deres øvrige aktiviteter ikke bryter med barns rettigheter. De tre organisasjonene oppfordrer bedriftsledere over hele verden til å bidra i arbeidet med å utvikle retningslinjer som vil hindre at deres aktiviteter får negative konsekvenser for barn.

– Å beskytte barns rettigheter er et globalt ansvar som krever engasjement fra oss alle, i alle sektorer. Dette nye samarbeidet vil hjelpe oss med å etablere klare retningslinjer for bedrifter, slik at de kan bidra i en global innsats for å gjøre verden et bedre sted for alle barn og spesielt for de mest sårbare barna, sier generalsekretær Kjersti Fløgstad i UNICEF Norge.
Foto: Redd Barna
– Store multinasjonale selskaper, som i mange fattige land har stor makt og innflytelse, må gå foran som et godt eksempel, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Næringslivet har et særskilt ansvar

Næringslivet har stor innvirkning på barns liv, både positiv og negativ, gjennom sin drift, sine produkter, sin markedsføringspraksis og andre aktiviteter.

– Store multinasjonale selskaper, som i mange fattige land har stor makt og innflytelse, må gå foran som et godt eksempel. Næringslivet har et særskilt ansvar for å ivareta barns rettigheter. Bedrifter må for eksempel sørge for at barn arbeider under forsvarlige forhold og sikre at barn får en utdannelse ved siden av arbeidet, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Prosessen med å lage de nye retningslinjene, kalt Children are everyone’s business, blir presentert under åpningen av UN Global Compact Business Leaders Summit i New York i dag. Retningslinjene vil ta utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, der barns grunnleggende rettigheter blir slått fast, og målet er at de skal være ferdig i løpet av 2011.