Foto: IKEA
IKEA selger både små og store kosedyr, til inntekt for Redd Barna.

IKEA har lenge hatt en stor kosedyrkampanje. Når en liten gutt eller jente pakker opp et mykt og deilig kosedyr på julaften, får også flere barn en gave: Rundt åtte kroner (en euro) fra hvert solgte kosedyr går til Redd Barna og UNICEF sitt arbeid for sårbare barn. Siste uke før jul vil åtte kroner fra alle solgte barneprodukter på IKEA gå til de to organisasjonene.

Store summer

IKEA startet sin kosedyrkampanje i 2003, og så langt har kampanjen vært en dundrende suksess. Hele 23,8 euro (nær 200 millioner norske kroner) har kommet inn til de to hjelpeorganisasjonene i årene som har gått. Målet i år er å samle inn nye 10 millioner euro (80 millioner kroner) til Redd Barna og UNICEF.
Over en halv milliard mennesker vil i løpet av november og desember komme i kontakt med kosedyrkampanjen i IKEA-butikker i 38 land.

- Dette er et veldig flott tiltak som vil gi mange barn gode og verdige liv, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang. Inntektene fra årets kampanje vil gå til prosjekter for barn i 22 land.
 
Redd Barna og IKEA deler synet på at alle barn har rett til skolegang, uansett hvor i verden de bor. Utdannelse gir barn livsviktige kunnskaper, gjør dem bedre i stand til å greie seg i livet og beskytter dem mot fysisk misbruk. Lærere som er opplært i barns rettigheter kombinert med et relevant pensum kan utstyre barn med respekt for menneskerettigheter og den kunnskapen og selvrespekten som er nødvendig for at de kan gjøre noe med den volden og urettferdighetene som omgir dem.

Foto: IKEA
IKEA og Redd Barna vil med kosedyrkampanjen hjelpe barn som trenger det, blant annet med skolegang.

Barn på skole

Noen eksempler på hva Redd Barna har vært i stand til å gjøre så langt med midler fra kosedyrkampanjen:
 I Albania gir vi barn bedre skolegang, noe som fungerer inkluderende for minoritetsgrupper og bekjemper menneskehandel og utnytting.
I det krigsherjede landet Elfenbenskysten har vi sørget for å gi barn et godt grunnskoletilbud.
I India gir vi lærere opplæring i ”Positiv disiplin” og bekjemper på den måten fysisk avstraffelse i skolen.
I Vietnam forbedrer vi førskole- og barneskoletilbudet til etniske minoriteter og barn med funksjonshemminger.
 Tusener av barn som har vært ofre for naturkatastrofer har fått både kortsiktig og langsiktig hjelp.

Redd Barna har samarbeidet med IKEA siden 1994. Ved å støtte utdanningsprosjekter kan vi gi fremtidige generasjoner den kunnskapen de trenger for å løse sine land fra fattigdom og vold.