Foto: Bjørn Dahlgren
Det var mange nye og artige kosedyr som ble solgt i IKEAs årlige kampanje. Kampanjen fikk verden over inn 10,1 millioner euro.

IKEAs årlige kosedyrkampanje ble gjennomført i november og desember 2013 på alle IKEA-varehus verden over. For hvert kosedyr og hver barnebok som ble solgt, gav IKEA Foundation 1 euro til UNICEF og Redd Barna.

Nådd over 11 millioner barn

Etter at denne årlige kampanjen ble lansert i 2003, har IKEA Foundation samlet inn 67 millioner euro, noe som har gitt over 11 millioner barn i 46 land mulighet til bedre skolegang. Midlene bidrar til at UNICEF og Redd Barna kan utdanne lærere i barnevennlige undervisningsmetoder, forbedre systemene som ivaretar barns rettigheter, skaffe undervisningsmateriell og øke andelen barn som møter opp på skolen.
Redd Barna bruker midlene fra kosedyrkampanjen til skolegang for barn i noen av de mest marginaliserte gruppene i Asia og Øst-Europa. Redd Barna hjelper minoritetsbarn og barn med funksjonshemming i Asia; i land som Bangladesh, Kambodsja, Kina, Indonesia, Myanmar, Filippinene og Vietnam, og i Øst-Europa; i landene Litauen, Romania og Kosovo.

En bedre fremtid

- Takket være IKEAs kosedyrkampanje får mange barn i vanskelige situasjoner en god skolegang. Både minoritetsbarn og barn med funksjonshemning som vi hjelper får en bedre fremtid, og det gjør også familiene og lokalsamfunnene deres, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

I Norge solgte IKEA 107 448 kosedyr i årets kampanje, og fikk inn over 900 000 kr til prosjektene. I Norge hjelper også kosedyrkampanjen barn som trenger en oppmuntring. På flere IKEA-varehus hadde kundene mulighet til å engasjere seg ekstra gjennom å "gi to ganger". Mange kunder kjøpte et ekstra kosedyr eller en barnebok som IKEA ga videre til Redd Barnas arbeid med barn på asylmottak.

Foto: IKEA Foundation/Juli Riegler
Etter at kosedyrkampanjen ble lansert i 2003, har IKEA Foundation samlet inn 67 millioner euro, noe som har gitt over 11 millioner barn i 46 land mulighet til bedre skolegang. Her er en IKEA-ansatt på besøk hos Redd Barnas skoleprosjekt i Kina.

Her er noen av prosjektene som IKEA-midlene går til:

Romania
Redd Barna gjennomfører et prosjekt i Romania som tar sikte på å redusere diskrimineringen av de to mest utsatte barnegruppene: rombarn og psykisk utviklingshemmede barn. Det er flere målgrupper, og det vil bli utviklet skole- og helsetilbud som direkte gagner utsatte barn og familiene deres. Over 18 000 skolebarn vil få opplæring i hvordan man kan unngå diskriminering og stigmatisering

Indonesia
I Indonesia er det mange funksjonshemmede barn som ikke får sine rettigheter ivaretatt. Redd Barna vil mobilisere lokalsamfunn, myndigheter og andre til å hjelpe disse barna til et fullverdig og anstendig liv. Redd Barna skal gjøre dette ved å gi familiene bedre muligheter til å ta seg av funksjonshemmede barn og gi barna tilgang til god skolegang.

Bangladesh
Det er rundt sju millioner funksjonshemmede barn i Bangladesh, og de er svært utsatt for vold og utnytting. Redd Barna vil gi 4400 funksjonshemmede jenter og gutter i tre distrikter i Bangladesh beskyttelse og en bedre tilværelse, både psykisk og fysisk. Prosjektet involverer omsorgspersoner, lokalsamfunn, skolemyndigheter og de funksjonshemmede barna selv.