Redd Barna deltar i den nasjonale dugnaden

Redd Barna deltar i Norges dugnad, og står i solidaritet med de barna og voksne som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Tiltakene blir innført med fokus på å opprettholde den daglige driften til Redd Barna samt ivareta sikkerheten og helsen til våre ansatte, frivillige og samarbeidspartnere.

Alle ansatte i Redd Barna holder hjulene i gang med hjemmekontor i første omgang fram til påske. Alle jobbreiser er stanset, og vi følger ellers myndighetenes råd om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige - også innenlands.

Innstilling av arrangementer og aktiviteter

Alle Redd Barnas arrangementer og aktiviteter er innstilt. Frivillig aktivitet for og med Redd Barna har blitt innstilt ut uke 17. Redd Barna ser på mulighetene til å engasjere våre frivillige gjennom digitale løsninger i denne perioden. Kontakt region- eller hovedkontoret i Oslo om du har spørsmål knyttet til arrangementer og aktiviteter.

Redd Barnas internasjonale respons til koronasmitten

Dugnaden stopper ikke ved Norges grenser. Inn i den globale responsen som utarbeides har Redd Barna gitt tydelig beskjed om at vi er klare til å delta i den nasjonale – og globale dugnaden som nå må skje for å få bukt med viruset samt yte livreddende nødhjelp og sikre barns beskyttelse. Så langt har Inter-Agency Standing Committee (IASC) godkjent flere sett med felles retningslinjer for Covid19-responsen utviklet i samarbeid med FN (WHO, UNICEF og IFRC). Det er så langt utarbeidet tre sett retningslinjer godkjent av IASC:

  • For utdanningsinstitusjoner
  • For flyktningleirer & andre leire
  • For håndtering av stress og psykisk helse 

 

Det jobbes å sende ut riktig helsemeldinger til ulike samfunn for å bidra til å hindre smitte og vite hvordan man kan få hjelp ved alle Redd Barna-kontorer også.

Tiltak for særlige sårbare barn

Redd Barna jobber for å få på plass tiltak for særlige sårbare barn. Skoler, barnehager og fritidstilbud stengt i noen uker fremover. De fleste barn er hjemme og har det trygt. Men noen barn kan synes at denne tiden er vanskelig, fordi de er redde, bekymret eller ikke har det bra hjemme. Redd Barna har laget en oversikt på hvem barn, ungdom eller voksne kan kontakte for å få hjelp eller for  å snakke med om man trenger det. 

Gå til hjelpe-siden her

Undervisningsressurser til hjemmeskole

Lurer du på hva du skal finne på med barna som plutselig har "hjemmeskole"? Redd Barna har masse gratis undervisningsmateriell om ulike temaer tilpasset barn helt fra barnehagealder til 10. trinn. Spesielt Det magiske klasserommet og Rettighetsslottet er digitale undervisningsressurser som kan enkelt tas i bruk. Sjekk ut siden her, og tips foreldre og lærere du kjenner!

Besøk Redd Barnas skoleside

Snakk med barna om korona - her er tips til samtalen 

Mange barn har spørsmål om korona, noen er redde og bekymret. Redd Barna har laget 6 tips for hvordan prate med barn om koronaviruset. 

Her finner du tips til hvordan du kan snakke med barn om korona. Tipsene finnes også på mange språk.

6 tips for å snakke om korona