Foto: Redd Barna/Inge Lie
– Redd Barna ønsker å bidra til en konstruktiv debatt rundt hva som kan gjøres for å bekjempe den ekstreme formen for sosial kontroll, sier Janne Raanes

Alle samfunn har innslag av sosiale normer og grad av sosial kontroll, men hvor går grensen på foreldrenes kontroll av barna og brudd på barns rettigheter? Er det greit at foreldre sjekker tekstmeldingene til barnet sitt, og hva med barns egen rett til å bestemme i et lukket trossamfunn?
 
- Denne frokosten vil ha fokus på når blir sosial kontroll skadelig for barn, sier leder for Redd Barnas Norgesprogram Janne Raanes. – Vi ønsker å bidra til en konstruktiv debatt rundt hva som kan gjøres for å bekjempe den ekstreme formen for sosial kontroll. 

Drastisk økning

Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har meldt om en drastisk økning i antall registrerte tilfeller av såkalt ekstrem kontroll. Ekstrem sosial kontroll defineres ofte som alvorlige begrensninger i barn og unges frihet, og som skadelig for barnet. Eksempler på dette kan være overvåking, begrensninger, fysisk vold, trusler, sladring, nedverdigende språkbruk og gester. Det er stort sette jenter som er ofre for denne formen for psykisk vold eller sosial kontroll, og det er i mange tilfeller nært knyttet til begrepet ære.
Rapporten «Æresrelatert ekstrem kontroll» fra NTNU Samfunnsforskning konkluderer blant annet med at manglende kunnskap om ekstrem kontroll kan føre til at alvorlige saker avvises eller undervurderes.

Møteplass

Redd Barna ønsker med rettighetsfrokosten å skape en møteplass og en arena for diskusjon og dialog mellom et bredt spekter av aktører som på ulike måter arbeider for og med barn og barns rettigheter.
- Vi inviterer hjelpeapparatet, fagmiljøer, brukerorganisasjoner og andre interesserte til debatt om barns rettigheter, sier Raanes. - Denne frokosten vil ha sosial kontroll og unge på dagsorden. Vi ønsker å ha en bred tilnærming til tema, og håper mange har mulighet til å delta på dette viktige møte.

Det vil bli servert frokost fra klokken 8.30 – 8.45, og programmet avsluttes ca. 10.15.

Innledning

Redd Barna vil innledningsvis gi en kort innledning om ekstrem sosial kontroll mot barn i et rettighetsperspektiv. Videre vil vi ha innlegg fra blant annet Anja Bredal, Institutt for Samfunnsforskning (Isf), som har mye forskningserfaring knyttet til æresrelatert ekstrem sosial kontroll; Eva-Torill Jacobsen intergreringsrådgiver fra IMDi vil fortelle om sine erfaringer om tematikken og Hilde Langvann fra Hjelpekilden Norge vil fortelle om sine erfaringer med voksne som har hatt en barndom i isolerte trossamfunn. Hjelpekilden en organisasjon som arbeider med informasjon om lukkede, fundamentalistiske eller usunne trossamfunn, med spesiell fokus på barns oppvekstsvilkår. Det vil avslutningsvis settes av tid til spørsmål og refleksjon.

Send gjerne invitasjonen gjerne videre til andre interesserte!
Det er fortsatt ledige plasser. Meld deg på her.
 
Frokosten finner sted i Redd Barnas lokaler i Storgata 38 i Oslo sentrum, inngang fra Hausmannsgate.