Foto: Redd Barna
Skolebarn i Albania feirer Malalas bursdag, og takker henne for å være en viktig stemme for alle barns rett til utdanning

Antall registrerte angrep på skolebarn, skoler og utdanningssystemer har økt  kraftig på ett år, mest som følge av konflikten i Syria. Av flere enn 3600 angrep i 2012 skjedde over 70 % i Syria. Men også barn – og særlig jenter – i Sør-Asia og Afrika sør for Sahara opplever den doble uretten det er å rammes av krig samtidig med at skolegangen hindres. Av samtlige barn i verden som holdes utenfor barne- eller ungdomsskolen har andelen som lever i konfliktrammede land gått opp fra 42 % i 2008 til 50 % i 2011. Redd Barnas rapport (

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
) gis ut samme dag som Malala – den pakistanske jenta som ble skutt av Taliban fordi hun forsvarte retten til å gå på skole – fyller 16 år og holder tale for FNs generalforsamling.

Dobbel urett

- Rapporten viser at millioner av barn som lever i land rammet av konflikt utsettes for en dobbel urett. De er ekstra sårbare for konflikten og i tillegg hindres de i å gå på skole. Når Malala snakker til FNs generalforsamling i dag er det en viktig påminnelse om at alle barn i hele verden har rett til skolegang – også jenter, og også i land der det pågår konflikter. Dessverre er utdanning som institusjon under angrep. Malalas mot på vegne av millioner av andre barn er beundringsverdig, sier Gerd-Hanne Fosen, leder av Redd Barnas utdanningsteam.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Zardana (11) forteller at jenter vanligvis ikke går på skolen i Afghanistan. Hun går derimot på Redd Barnas læringssenter i Uruzgan, og er glad for at det er trygt og nære hjemmet.

Totalt står 48,5 millioner barn uten tilbud om barne- eller ungdomsskolegang i land rammet av konflikt, viser tall fra UNESCOs Utdanning for alle-samarbeid, utarbeidet for Redd Barna. Av dette tallet gjelder 28,5 millioner barn som skulle gått i barneskolen og 20 millioner ungdommer som skulle gått tilsvarende norsk ungdomsskole. 55% av dem er jenter.

- Tallene i Redd Barnas rapport viser at selv om antall barn som ikke går på skolen i verden går ned, som er bra, gjelder ikke dette for barn i land rammet av krig. På tre år har tallet tvert imot gått opp fra 28 til 28,5 millioner når det gjelder barneskolen, sier Fosen.

Redd Barnas rapport viser at:

  • I 2012 var det til sammen 3600 dokumenterte angrep på skoler. Dette inkluderer vold, tortur og skremsler mot barn og lærere som resulterte i død eller alvorlige skader, bombeangrep på skoler og rekruttering av barn til væpnede grupper.
  • Bare siden konflikten i Syria startet for mer enn to år siden har 3900 skoler blitt ødelagt eller okkupert og brukt til andre formål enn utdanning.

Redd Barna mener at ved å skjerme skolene i konflikt og kriser, kan barn få bedre beskyttelse. I motsatt fall utsettes barn for større fare i en allerede sårbar situasjon.

Foto: Redd Barna
Opprørere tok seg inn på Sitas (12) skole i Mali. - De likte ikke hvordan jentene kledde seg, og kom inn med våpen en dag. Jeg løp hjem, og vil aldri tilbake dit, forteller hun.

- Redd Barna krever at ikke bare angrep, men alle former for militær bruk av skoler i krig og konflikt forbys. Det er utviklet retningslinjer for dette som både stater og internasjonale organisasjoner involvert i væpna konflikter bør slutte seg til. Videre må en større andel humanitær bistand øremerkes utdanning, for å sikre at barns skolegang ikke blir avbrutt over lang tid i kriser, sier Fosen. Redd Barna har i flere år jobbet for å gjøre skoler til «fredssoner» i flere land, og leder den internasjonale satsningen på utdanning i humanitære kriser sammen med Unicef.

I rapporten forteller barn og ungdom selv om hva de har opplevd:

  • - Jeg går i niende klasse men denne krigen har hindret meg i å fortsette. Jeg skulle tatt avgangseksamen og fortsatt på videregående skole, for å begynne å bygge en framtid, men nei… Min framtid er ødelagt. – Motassem, 13 år, Syria
  • Den dagen opprørssoldatene kom ødela de skolen. De gikk på rektors kontor og ødela alt, til og med studentenes papirer. – Salif, 13 år, Mali
  • Unge mennesker i landsbygda blir rekruttert av opprørssoldater. Kusinen min ble lurt til å bli med. Hun har vært borte i fire måneder og jeg har ikke høre fra denne den siste måneden. – Paula, 15 år, Colombia

Andel midler falt

Til tross for at det store antall barn som ikke går på skole, og til tross for at angrepene øker, settes det nesten ikke av penger til utdanning i humanitære kriser. Bare fra 2011 til 2012 falt andelen av midler til utdanning i konflikt og kriser fra to prosent til 1,4. Siden 2010 har man krevd at andelen skulle øke til fire prosent, men forgjeves.

- Konflikt i et land holder igjen nødvendig framskritt og hindrer millioner av barn i å gå på skole hvert år. Vår nye analyse viser at barn som lever i land rammet av krig og konflikt er de glemte barna. Mange av dem vil aldri engang begynne eller gå tilbake til skolebenken. De er rammet av en dobbel urett. Klasserommet skal være et trygt sted, ikke krigsarenaer med barn som ofre. Barn som er mål(ene) for slike angrep betaler prisen resten av livet, sier Gerd-Hanne Fosen, leder av Redd Barnas utdanningsteam.

Se flere bilder og historier fra barna selv på internasjonale Redd Barnas Pinterest board "Attacks on Education".