Konferansen 31. oktober tar for seg utdanning i sårbare situasjoner og hvilken rolle Norge kan spille for å sikre at flere barn får gå på skole.  Den nye regjeringen har som mål at Norge skal ta globalt lederskap innen arbeidet med utdanning for alle. 

Utdanning er en viktig del av Redd Barnas arbeid. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Halvparten av verdens barn som ikke går på skole bor i områder preget av krig og konflikt. Utdanning i krisesituasjoner er derfor en viktig del av nødhjelpsarbeid.

Redd Barna samarbeider med Flyktninghjelpen og Norad for å tilby utdanning til barn og unge i krisesituasjoner.

Seminaret vil foregå på engelsk.

Tid: 31. oktober, 09.00-15.00
Sted: Hånd Håndverkeren, Rosenkrantz' gate 7, Oslo

Klikk her for program og påmelding.