Foto: Redd Barna
Dårlige sanitærforhold, liten tilgang på rent drikkevann, lav vannkvalitet og dårlig hygiene gjør mange mennesker i Den dominikanske republikk ekstra sårbare for kolera.

I tillegg lider omtrent dobbelt så mange mennesker av noe som kan være kolera, men som fremdeles ikke er bekreftede tilfeller. Dårlige sanitærforhold, liten tilgang på rent drikkevann, lav vannkvalitet og dårlig hygiene på landsbygda og i slumstrøk i byene gjør at kolerasmitten sprer seg raskt over hele Den dominikanske republikk. Særlig de fattige delene av hovedstaden Santo Domingo er hardt rammet. Her bor folk tett i tett under svært enkle forhold.

Så langt har helsemyndighetene funnet kolerabakterier i ti elver, blant annet de to største i hovedstaden. Hele befolkningen oppfordres nå om ikke å bruke vannet fra noen elv i landet til drikkevann eller matlaging.

Flom forverrer situasjonen

Nå er orkansesongen akkurat i gang. Voldsomme nedbørsmengder, flom og uvær gjør situasjonen i Den dominikanske republikk enda verre. 2127 hus er ødelagt av flommen, og til sammen 8442 personer har måttet evakuere hjemmene sine på grunn av de voldsomme vannmassene.

Foto: Redd Barna
Her er Redd Barnas program- og planleggingsdirektør i Den dominikanske republikk Marsie Gonzalez i ferd med å kartlegge hvordan flomødeleggelsene og kolerasmitten har rammet landet.

– Barna er mest sårbare for kolera. Sykdommen forårsaker akutt vannholdig diaré som kan ta barns liv på få timer på grunn av dehydrering. Diaré er en av de tre sykdommene som dreper flest barn under fem år i utviklingsland. Mange barn her i landet er allerede underernærte, så de er ekstra sårbare for sykdommen, sier Redd Barnas landdirektør i Den dominikanske republikk Horacio Ornes.

I gang med nødhjelpen

Heldigvis kan opp mot 80 prosent av barna som får kolera bli friske igjen hvis de får behandling med en gang. De største sykehusene har nok medisiner, men har et akutt behov for medisinsk personale til å behandle kolerapasientene.

Redd Barna er i gang med nødhjelpen til koleraofrene. Så langt har vi delt ut pakker med hygieniske artikler som såpe og klorin til 3190 personer, men målet er å dele ut slike nødhjelpspasser til totalt 37 386 personer, hvorav 15 940 barn. Samtidig er vi i ferd med å skulle forbedre vannsystemet i Elias Piña-provinsen. Der skal vi også dele ut vannfiltre til husholdningene. Og i lokalsamfunnet Guanito skal vi konstruere 100 sanitæranlegg, i tillegg til å bedre tilgangen til vann.

Så langt har vi også lært opp 18 frivillige helsepromotører i å oppdage og krisebehandle kolera, mens ytterligere 28 personer er i ferd med å få den samme opplæringen.

Foto: Redd Barna
Mange fattige familier bor i uhygieniske omgivelser med dårlig tilgang til toaletter og rent vann.