Foto: Redd Barna/Anne Brude
Redd Barnas landdirektør i Haiti er bekymret for koleratilfellene som har oppstått i Haitis hovedstad Port-au-Prince. Redd Barna samarbeider nå med landets regjering, FN og andre hjelpeorganisasjoner for å forhindre at det utvikler seg en stor epidemi.

Så langt har Haitis myndigheter bekreftet at én person er død av kolera i Port-au-Prince. I tillegg mistenker man at ytterligere 115 dødsfall i hovedstaden skyldes den vannbårne sykdommen. Redd Barna advarer nå den jordskjelvrammede befolkningen som bor i teltleire om helsefarene.

Flomvannet fra orkanen Tomas, som traff landet forrige uke, har ført til utallige dammer med stillestående vann. Det er ideelle forhold for vannbårne sykdommer som kolera og diaré. Begge disse smittsomme sykdommene kan være dødelige for barn.  

Én million liv i fare

– Siden 12. januar har vi drevet nødhjelp for å hjelpe den jordskjelvrammede befolkningen. Det faktum at det har tatt så lang tid før koleraen har nådd Port-au-Prince er bevis for at regjeringen og hjelpeorganisasjonenes felles innsats for å forebygge sykdommen har vært en suksess, sier Redd Barnas landdirektør i Haiti Gary Shaye.

Han understreker at kolerautbruddet i Port-au-Prince forverrer en allerede vanskelig situasjon.

Foto: Redd Barna/Susan Warner
Orkanen Tomas har ført til utallige dammer med stillestående vann i Port-au-Prince. Det er ideelle forhold for vannbårne sykdommer som kolera og diaré.

– Livene til mer enn én million barn og voksne som bor i de overfylte teltleirene over hele Haiti er i fare. Også de som bor i de fattige brakkebyene i nærheten av leirene er sårbare for sykdommen. Tett befolkede områder med dårlige sanitærforhold er optimalt for spredning av smittsomme sykdommer, sier Shaye.

Samlet kamp mot koleraen

Siden jordskjelvet rammet Haiti, har Redd Barna hjulpet mer enn 280 000 mennesker med livsviktig nødhjelp som rent drikkevann, toaletter og vaskeområder, samt programmer som lærer opp folk i hvor viktig det er med god hygiene. Da de første koleratilfellene ble bekreftet forrige måned, begynte våre medisinske eksperter umiddelbart en kampanje for å lære opp barn og deres familier i hvordan de kan unngå kolerasmitte – i tillegg til å gi behandling til syke.

Foto: Redd Barna/Anne Brude
Informasjonsarbeid om hvor viktig det er å vaske hendene godt er ett av mange virkelmidler for å forebygge kolera.

Vi har også fylt opp medisinlagrene ved helsestasjonene slik at de ansatte der skal være kare for å ta imot pasienter rammet av kolera. For øvrig samarbeider Redd Barna tett med FN, regjeringen i Haiti og andre hjelpeorganisasjoner om å få koleraepidemien under kontroll.

– De fleste koleratilfellene kan få en vellykket behandling ved hjelp av rehydreringssalter så lenge pasienten får rask behandling. Skal vi lykkes i å stanse koleraepidemien, må folk ha tilgang til rent drikkevann. Det er også avgjørende at de får viktig informasjon om hvordan man forebygger kolera, og forstår hvor viktig det er å vaske hender ordentlig, tilbringe mat på en trygg måte og oppsøke behandling ved sykdom, sier Gary Shaye.

Les mer om Redd Barnas arbeid med vann- og sanitæranlegg i nødhjelpssituasjoner her >