Foto: Redd Barna/ColinCrowley
Kolera er en alvorlig trussel mot barna i teltleirene og i slumstrøkene i Haiti.

Nå er de første koleratilfellene identifisert i en av de midlertidige leirene der Redd Barna arbeider.

Mer enn 900 er døde og 15 000 er syke av kolera over hele Haiti. Nå dukker det opp tilfeller av sykdommen på stadig nye steder i Port-au-Prince også. Kolera er en dødelig sykdom, men den kan både forhindres og behandles.  

I teltleiren Gaston Morgan – hvor Redd Barna gir helsetjenester både til de husløse jordskjelvofrene og folk som bor i nabolaget – har kolera nå krevd sitt første menneskeliv.

Sårbare slumstrøk og teltleire

Mer enn én million mennesker har bodd i overfylte, midlertidige teltleire siden jordskjelvet rammet Haiti 12. januar i år. Ytterligere millioner av mennesker bor i slumområdene i hovedstaden med liten eller ingen tilgang til rent drikkevann og skikkelige sanitæranlegg. I disse områdene, hvor folk har liten tilgang til helsehjelp og bor i uhygieniske omgivelser, kan den vannbårne sykdommen komme til å spre seg uhyggelig raskt.

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Redd Barnas helseteam jobber nå på spreng for å bremse koleraepidemien - både gjennom å utstyre helsesentre med det nødvendige medisinske utstyret og ved å gi folk den informasjonen og utstyret de trenger for å beskytte seg mot sykdommen.

Derfor er det avgjørende at folk får opplæring i hvordan sykdommen sprer seg og hva de kan gjøre for å unngå den, mener Redd Barna. Det er også livsviktig at folk søker medisinsk hjelp med en gang de mistenker kolera. Og at de får det utstyret de trenger for å kunne bedre hygienen.

Når antallet kolerasyke stiger, frykter Redd Barna at folk ikke skal få behandling i helsesentrene. Vi er også bekymret for at folk ikke skal søke medisinsk hjelp når de får symptomene på kolera – akutt diaré.

Epidemien kan bremses

– Et stort antall mennesker er allerede rammet av sykdommen. Nå er vårt beste håp å bremse farten som koleraen sprer seg med. Den beste måten å gjøre det på er å utstyre folk med den nødvendige informasjonen og utstyret til å bedre de hygieniske forholdne, sier Nick Ireland.

Han leder Redd Barnas arbeid mot kolera på Haiti.

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Orkanen Tomas og kraftig regn har ført til dammer med stillestående vann over hele Haiti. Dette er ideelle forhold for kolera å spre seg under.

– Våre helsearbeidere går nå inn i de verste slumstrøkene og midlertidige leirene i Port-au-Prince for å gi folk den nødvendige informasjonen til å kunne beskytte bara sine mot sykdommen: Bruk rent vann og såpe for å vaske hendene. Rense alt vann før det brukes. Søk behandling ved første tegn på sykdom, sier Ireland.

Fullt fokus på kampen mot kolera

Til tross for hardt arbeidet fra myndighetene og hjelpeorganisasjonene i Haiti, har antallet koleradødsfall blitt doblet siste uken. Dette er første gang siden 1960-tallet at det er kolera i Haiti. Derfor vet ikke folk hvordan de skal beskytte seg mot sykdommen.

– Epidemier lever sitt eget liv. Ingen kan vite hvordan den vil arte seg fremover, men vi forbereder oss på det verste. Det humanitære samfunnet har trappet opp kampanjen med å få de livsviktige budskapene ut til de menneskene som trenger dem mest, sier Nick Ireland.

Siden jordskjelvet har Redd Barna nådd mer enn 280 000 mennesker med rent vann, sanitæranlegg og informasjon om hygiene. Da de første koleratilfellene ble oppdaget forrige måned, mobiliserte vi alle våre medisinske eksperter. De startet umiddelbart en informasjonskampanje, i tillegg til å behandle syke. Vi har også forberedt helsepersonell i Haiti på hva de har i vente og utstyrt helsesentrene med de nødvendige medisinene og utstyret til å behandle kolerasyke.