Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Barn er en sårbar gruppe som rammes hardest av klimaendringene. Redd Barna mener spesielle tiltak må settes i verk for å sikre barns rettigheter i møte med et stadig mer ekstremt vær.

- For første gang har barn kommet inn som en prioritet i klimaforhandlingene. Det er en stor seier, og det forplikter! Nå må det sikres tilstrekkelig finansiering til at utviklingsland kan tilpasse seg klimaendringene, og utviklingsland må selv prioritere barn i dette arbeidet, sier Monica Sydgård, seksjonsleder i Redd Barna og med på klimatoppmøtet i Sør-Afrika. Fra og med i morgen starter de virkelige høynivåmøtene mellom verdens ledere.

Spesielle tiltak

Redd Barna har i forbindelse med de siste klimamøtene i København, Cancun og Durban krevd at barn og unge mennesker må med i forhandlingsteksten. Lørdag  ble det første helhetlige forslaget til en avtale som kan vedtas på Durban-toppmøtet lagt fram. Det mer enn 130 sider lange dokumentet er ikke en ferdig, helhetlig klimaavtale, men inneholder forslag til en rekke vedtak som vil danne grunnlag for videre forhandlinger fram mot en framtidig avtale. På de fleste områder er det fortsatt stor uenighet mellom landene.

Barn rammes hardest av klimaendringene og Redd Barna mener spesielle tiltak må umiddelbart settes i verk for å sikre deres rett til liv, helse, beskyttelse og utdanning i møte med et stadig mer ekstremt vær.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Klimatoppmøtet i Durban: UD arrangerer sammen med internasjonale Redd Barna denne uken et arrangement som handler om behovet for å ivareta barn og unge menneskers hensyn når katastrofer inntreffer.

Barn som endringsagenter

Onsdag arrangerer norsk UD sammen med internasjonale Redd Barna et arrangement som nettopp handler om behovet for å ivareta barn og unge menneskers hensyn når katastrofer inntreffer. I tillegg til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kommer Rajendra K. Pachauri, leder av FNs panel om klimaendringer (IPCC) og Mary Power, direktør ved World Meteorological Organization, samt ministre fra land i Afrika.

Redd Barna har produsert en kortfilm som vil bli vist på arrangementet. Filmen heter Agents of Change (Barn som endringsagenter) og viser hvordan barn selv tilpasser seg klimaendringer i så forskjellige land som Kenya, Burma og Nicaragua.

Foto: Getty Images/Jensen Walker
- Det er avgjørende at lederne som nå samles til klimatoppmøte går inn for langt mer omfattende kutt i utslipp av klimagasser enn det som nå ligger på bordet. Bare slik kan barn sikres en rett til en framtid uten katastrofale klimaendringer, sier Monica Sydgård, seksjonsleder i Redd Barna.

- Ønsker er ikke nok

- Det er avgjørende at lederne som nå samles til klimatoppmøte går inn for langt mer omfattende kutt i utslipp av klimagasser enn det som nå ligger på bordet. Bare slik kan barn sikres en rett til en framtid uten katastrofale klimaendringer, sier Sydgård. Redd Barna mener at løftene om utslippsreduksjoner som landene så langt har lagt på bordet ikke er nok til å hindre farlige klimaendringer. Et hovedtema i forhandlingene må være å sikre større utslippskutt enn de som er lovet til nå. Selv om forslaget til vedtak som ble lagt fram i dag oppfordrer landene til å øke sine utslippskutt, inneholder det ingen konkrete planer for når og hvordan det skal skje.

Se Redd Barna-filmen Agents of Change >