Ministre og andre deltakere fra 200 land deltar på samtalene i Mexico fram til 10. desember. Konferansen er den største siden klimatoppmøtet i København i fjor. Klimagassutslippene i verden øker i takt med temperaturen, og det er avgjørende at landene kommer fram til en global avtale om å regulere disse utslippene innen Kyotoavtalen går ut i 2012.

De fattigste må prioriteres

Verdenslederne som møtes i Cancun har en enestående mulighet til å redde livene til millioner av barn som risikerer å bli rammet av klimaendringene.

– De må inngå en bindende avtale om hvordan de kan gjøre folk i stand til å tilpasse seg til klimaendringene, og bidra med penger til dette. Fokuset må være på de fattigste som er de minst ansvarlige til klimaendringene og samtidig de som rammes hardest. Mislykkes verdenslederne med dette er det helt uakseptabelt, sier politisk rådgiver i Redd Barna, Petter Hveem, som er i Cancun.

Han påpeker at målene for å redusere klimagassutslippene allerede er for lave og at det går for sakte framover. Dermed blir det enda viktigere at nasjonene forplikter seg til å støtte tiltak for tilpasning.

– Det er avgjørende at de aller fattigste får hjelp til å tilpasse seg klimaendringene, og at midlene til slike tiltak faktisk når de som trenger det mest. Dette handler ikke bare om å bygge veier og demninger – det handler om mennesker og levekår, og vi oppfordrer verdenslederne om å anerkjenne dette, sier Hveem.

Barn rammes hardest

Redd Barna anslår at 175 millioner barn vil lide under naturkatastrofer som følge av klimaendringer innen 2030. De vil rammes av sykloner, tørke og flom - katastrofer som har alvorlige følger for deres livsvilkår og rettigheter. I tillegg vil hele 1,5 milliarder barn av neste generasjon oppleve at det er for lite vann.

Under klimakonferansen krever Redd Barna at barns barns rettigheter, behov og ressurser inkluderes i forhandlingene. Kun på den måten kan man sikre at barn ikke blir glemt i de nasjonale planene for klimatilpasning og forebygging av katastrofer. Gjennom å satse på barn vil familier, lokalsamfunn og land kunne tilpasse seg klimaendringer og forebygge katastrofer før de skjer.  

Redd Barna oppfordrer sammen med Unicef Norge, Plan Norge, LNU og SAIH Norge til å ivareta barn og unge under klimaforhandlingene.

Les det felles innlegget her >

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.