Foto: Redd Barna/Elin Toft
Redd Barnas medarbeider Hector Mendoza arbeider i Livingston-distriktet. Han er opptatt av landsbybeboernes levevilkår.

Guatemala er et av verdens mest sårbare land for naturkatastrofer; rangert som nummer to av FN. Landet opplever stadige vulkanutbrudd, jordskjelv, tropiske stormer, flom og jordskred. Samtidig er landet på ellevteplass når det gjelder underernæring av barn. Rundt 60 prosent har et kosthold som fører til underernæring.

Sykdommer av varmere klima

Hector Mendoza arbeider i Livingston-distriktet, der rundt 50 landsbyer ligger rundt Guatemalas største innsjø Izabal. I oktober ble dette området rammet av en katastrofal flom, som har ødelagt hus og avlinger. Vannet i innsjøen steg flere meter, krøp tre kilometer inn over land og la alt i sin vei øde.

- Det er blitt mye varmere i perioder av året, med kraftigere regn. Tre store elver renner ut i innsjøen, og de blir større år for år. Dette fører til flom som går hardt ut over små, lokale landsbyer. Mange får sykdommer på grunn av varmen, særlig er vi bekymret hudplager som vi aldri har sett her før. Barnas hud svir og de får en form for solbrenthet som de skulle være naturlig beskyttet mot. Andre typer vekster dukker opp på grunn av varmere klima. Dette gjør at bøndene får mindre avlinger av planter som kan spises, som igjen fører til underernæring blant barna, sier Hector Mendoza.

Han legger til: - Vi håpet på gode resultater av klimaforhandlingene i Durban, for det kan bety liv eller død for landsbyene her. Barna er fanget i fattigdom og naturkatastrofer, og vi plikter å hjelpe dem.

Foto: Redd Barna/Elin Toft
50 landsbyer ligger rundt Guatemalas største innsjø Izabal. I oktober ble dette området rammet av en katastrofal flom, som har ødelagt hus og avlinger. Vannet i innsjøen steg flere meter.

Forskjell på liv og død

Innbyggerne i landsbyen Chinacadenas arbeidet hardt gjennom året for å få en god avling. Det var tungt å bære at livsgrunnlaget ble feid bort i løpet av få timer under den store flommen i oktober.

- Vi prøvde å få hjelp av myndighetene, uten å få svar. Først da Redd Barna kom med mat, ble vi reddet.  Hjelpen har vært forskjell på liv og død for oss, sier landsbyleder Juan Tux Pop. Innbyggerne tilhører folkegruppen K’ekchi’, som ikke snakker det offisielle administrasjonsspråket spansk.

Foto: Redd Barna/Elin Toft
Hjelpen fra Redd Barna har reddet liv, sier kvinnene i landsbyen Chinacadenas.

Forebygger katastrofer

Redd Barna har arbeidet i Livingston-området i fem år, og de lokalt ansatte kjenner distriktet godt. Her jobber de blant annet med å organisere innbyggerne, slik at de skal stå sterkere i sine beskjedne krav overfor myndighetene. Både barne- og kvinnegrupper får undervisning i rettigheter, helse og katastrofeforebygging. Barna vet hvordan de skal oppføre seg i en flomsituasjon, og det hjelper i evakueringer.

Da katastrofen rammet, var lederen for Redd Barnas arbeid i Livingston, Hector Mendoza, klar på at landsbyene trengte akutt nødhjelp.

- Vi er vant til flom og uvær, men denne gangen var det ekstremt. Det var snakk om å hindre at barn skulle sulte i hjel, sier den erfarne bistandsarbeideren.