One Stop Center og barnevennlig domstol på Zanzibar

På Zanzibar har Redd Barna vært med på å starte opp et såkalt «One Stop Center». Her får barn som utsettes for seksuelle overgrep all hjelpen de behøver under ett og samme tak. I samarbeid med regjeringen på Zanzibar har også Redd Barna åpnet øygruppens første barnevennlige domstol. Domstolen er del av en rettsmodell som skal beskytte barna mot vold og overgrep.

Hjelpetelefon i Palestina

Foto: Redd Barna/Annie Bodmer-Roy
16 år gamle Fatim klarte å flykte da opprørsstyrker kom til landsbyen hennes i Mali for å ta unge jenter. Hun bekymrer seg mye for venninner som ikke var like heldige.

Hjelpetelefonen er en del av det nasjonale beskyttelsessystemet for barn som Redd Barna er med og bygger opp i Palestina. I fjor mottok hjelpetelefonen over 16 000 samtaler fra barn som ble utsatt for vold og overgrep. Telefonen svares av sosialarbeidere og et nettverk av voksne som kan lytte og hjelpe.

Ungdomsklinikk i Elfenbenskysten

Siden 2012 har Redd Barna støttet ungdomsklinikker i Abidjan og Abengourou, der unge kan snakke med engasjerte voksne og andre ungdommer om seksualitet, relasjoner og rettigheter.

Møte med barn som utsettes for overgrep

I Pakistan utdanner Redd Barna politi og jurister. Her er det opprettet en spesiell enhet innenfor politiet som har ansvar for saker der barn utsettes for vold og seksuelle overgrep. Som følge av dette tør nå flere barn å anmelde overgrep.

Forebygging av seksuell vold i katastrofesituasjoner

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Et forlatt fengsel i Libanon som nå huser mange syriske flyktninger. Redd Barna jobber mye med å sikre miljøet for barn i flyktningssituasjoner, så de ikke blir utsatt for overgrep.

I krig og katastrofer er alltid barn ekstra utsatt. Akkurat nå jobber Redd Barna i katastrofeutsatte områder som Syria, Libanon, Kongo, Mali, Niger, Somalia, Sudan, Pakistan, Filippinene, Palestina og Jemen.

I katastrofer jobber Redd Barna blant annet med å gjøre flyktningleirer sikrere for barn, og gjenforene separerte barn med foreldre og familie. I tillegg gir vi psykologisk støtte til barn og voksne. Vi jobber også for at barns trygghet og beskyttelse skal være en naturlig prioritering i alle humanitære innsatser.

Forebyggende arbeid i Midtøsten

I Libanon, Palestina og Jemen jobber Redd Barna sammen med andre frivillige organisasjoner, ungdommer og deres foreldre med informasjon om rettigheter og risiki forbundet med seksualitet, og om hvordan barn og unge kan beskytte seg selv og andre mot vold og overgrep. Vi sprer også informasjon om hvor barna kan gå hvis de trenger beskyttelse, da det ofte finnes færre arenaer for dette enn vi er vant til.

Å engasjere menn og gutter

Foto: Redd Barna/Ken Hermann
Eti er en av jentene Redd Barna jobber for i Bangladesh. Målet for likestillingsarbeidet i landet er å minimere kjønnsrelatert vold mot kvinner og barn.

I Bangladesh jobber Redd Barna sammen med lokale samarbeidspartnere for å engasjere menn og gutter i arbeidet for økt likestilling. Målet er å minimere kjønnsrelatert vold mot kvinner og barn.

Midlertidig bosteder i Etiopia

Redd Barna har hjulpet over 1500 barn som lever på gaten og jobber på barer og bordeller i Addis Abeba. De har fått midlertidig, trygt bosted og hjelp til å komme tilbake på skolen. Nesten 300 jenter som er utsatt for seksuelle overgrep har fått psykologisk støtte, medisiner, helsetjenester og blitt gjenforent med sine familier i Etiopia.