Foto: Redd Barna / Hedinn Halldorsson
Lolita og hennes to måneder gamle datter i sitt hjem i Guindapunan, Palo, Leyte. Redd Barna gir veiledning blant annet i forhold til amming i kjølvannet av tyfonen Hayian.

«Det å få rier og føde barn midt i en naturkatastrofe er det verste jeg har opplevd i mitt liv. Jeg var så redd for at jeg måtte føde mens jeg evakuerte, i evakueringssenteret, uten å ha noen profesjonelle helsearbeidere til å hjelpe meg. Doktoren sa at både mitt og barnets liv var i fare.»

Lolita (34) var blant 250 000 kvinner som opplevde å være høygravid midt under en av de kraftigste orkanene som noen gang har truffet land. Da «Haiyan» traff Tacloban, der hun bodde, hadde hun ikke bare seg selv å bekymre seg for. Hun skulle også bli mor.

Mødre i katastrofer er temaet når Redd Barna gir ut «Tilstandsrapport for verdens mødre 2014» 6. mai.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Kvinner og barn mest utsatt

Rapporten, som gis ut for 15. år på rad, viser hvordan naturkatastrofer og væpnet konflikt griper inn i livene til mødre og barn.

Kvinner og barn har opptil 14 ganger større risiko enn menn for å dø i en katastrofe, ifølge rapporten. 1 av 3 dødsfall relatert til fødsel skjer i krisesituasjoner, med fattige mødre som særlig utsatt.

- Hvert eneste år dør mødre og barn helt unødig, av årsaker som kan forebygges. Vi trenger raskt å sørge for bedre helsetjenester til kvinner i land der myndighetene selv ikke evner å gjøre dette og der det er stor grad av konflikt og usikkerhet. Alle barn har rett til å overleve, uansett hvor de blir født. Mange av disse dødsfallene kan unngås med gode planer og investeringer før, under og etter en krise, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Foto: Redd Barna
Danzira (18) har nettopp født sitt fjerde barn. Samme med ektemannen opplevde hun å måtte flykte da landsbyen ble angrepet av væpnede styrker.

Fødselshjelper under orkanen

Tilstandsrapporten for verdens mødre rangerer 178 land i verden, fra best til verst, når det gjelder å være gode land for mødre.

Av de 28 landene som de siste 15 årene har vært blant de 10 dårligste landene har 24 land nylig vært involvert i en væpnet konflikt, mens 18 av landene er eller har nylig vært rammet av en naturkatastrofe.

- Irene Cornista (45), jordmor på Filippinene, forteller hvordan hun måtte hjelpe en 18 år gammel kvinne med å ta imot barnet i mørket, midt under orkanen i november i fjor.

– Jeg ble bedt om å hjelpe en kvinne på 18 år som skulle få sitt første barn hjemme. Det var mørkt, veien var ødelagt og da jeg kom dit var huset hun totalskadd. Jeg var redd, men det var ingen mulighet til å ta henne til et sykehus. Det var et spørsmål om liv eller død. Jeg sa til henne "Jeg er her for å hjelpe deg. Ikke vær redd." Det var veldig risikofylt, men til slutt fødte hun en frisk gutt, og det var ingen komplikasjoner, sier Cornista.

Heller soldat enn mor

Også væpnede konflikter defineres også som en katastrofe, særlig når det har pågått over tid. I Kongo er det farligere å være kvinne eller barn, enn det er å være soldat. Landet er preget av årevis med borgerkrig, og har havnet blant de 10 verste landene å være mor i alle årene de har vært undersøkt.

Dette gjelder også i år. Av 178 land havner Kongo nest nederst på lista.

Hvert år dør 15 000 kvinner av årsaker tilknyttet graviditet eller fødsel. 1 av 7 barn dør før de fyller 5 år.

Vold og overgrep er en del av hverdagen til mange kvinner i Kongo. Så mange som 20 % av kvinnene i de områdene av landet preget av væpnet konflikt kan ha blitt rammet av seksualisert vold.

– De angrep meg og tvang seg på meg. Jeg skammer meg over å ha fått barn, jeg som er så ung, men jeg skal ta meg av den, sier Jovia, som ble mor som 14-åring.

Kongo er i tillegg blant landene i sentral- og vestafrika som gjør det dårligst med tanke på arbeidet mot overføring av HIV fra mor til barn. Kun velstående har råd til helsetjenester og rundt halvparten av alle kvinner mellom 15 og 24 år er analfabeter. 

Se hvilke land det er best og verst å være mor i her. 

Foto: Redd Barna / Hedinn Halldorsson
Lyle Gavin Shawn Holares i Redd Barna holder 17 måneder gamle Rosel på en helsestasjon der hun blir behandlet for underernæring.

I kjølvannet av katastrofen

I Filippinene, som per i dag er i rute med å nå tusenårsmålet om reduksjon i antall barn som dør før de fyller fem år, er mange bekymret for at målene ikke blir nådd, på grunn av tyfoner som Haiyan.

Under tyfonen i desember ble over 2250 helsestasjoner ødelagte, noe som får store konsekvenser for mødre og barn lenge etter at redningsmannskaper og tv-stasjoner har forlatt områdene.

For Lolita (34) del endte det hele godt, selv om hun har mange bekymringer når hun skal ta vare på et barn i etterkant av katastrofen.

– Å ta vare på et nyfødt barn i kjølvannet av en tyfon er vanskelig. Sykehusene er både utilgjengelige og overbelastede, og jeg bekymrer meg mye for om hun skal bli syk. Jeg må være sterk, ikke bare for min egen skyld, men også for familien, sier hun.

Hvordan er det å være mor i land preget av naturkatastrofer og væpnet konflikt? Se video her.