Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Hvert tredje sekund dør ett barn under fem år. Afrika bærer byrden av halvparten av verdens barnedødelighet. Afrikanske ledere må nå vise lederskap for å få redusert barn- og mødredødeligheten.

4,5 millioner afrikanske barn under fem år dør hvert år av sykdommer som lett kan forebygges og behandles. Det samme gjør 265 000 nybakte mødre. Hvis de afrikanske lederne handler nå, kan de forhindre flertallet av disse dødsfallene. Denne uken avholder Den afrikanske unionen sitt toppmøte i Ugandas hovedstad Kampala.

– Afrikas ledere kan nå vise sin handlekraft. De må bidra med de nødvendige ressursene for å redde livet til millioner av afrikanske barn, sier Gunnar Andersen, utlandssjef i Redd Barna.

De afrikanske lederne må vise lederskap og handle

Redd Barna har sammen med flere andre organisasjoner lagt fram krav om handling fra de afrikanske lederne.

Foto: Redd Barna/Guilhem Alandry
800 000 helsearbeidere mangler i Afrika. I Sierra Leone har jevnlige helsesjekker og kontakt med helsearbeidere etter fødsel reddet mange liv.

Det er spesielt på fire hovedpunkter landene må forplikte seg:

  1. Landene må utvikle en plan for hvordan de kan redusere barnedødeligheten og antall dødsfall blant nybakte mødre.
  2. Landene må skaffe til veie de ressursene som trengs. Løftet de afrikanske lederne ga i 2001 om å bruke minst 15 prosent av nasjonal budsjettet på helse må overholdes. En passende del av budsjettet må øremerkes barn- og mødrehelse.
  3. Landene må rekruttere, utdanne og videreutdanne leger, sykepleiere og jordmødre, for å kunne redusere mangelen på 800 000 helsearbeidere i Afrika innen 2015.
  4. Landene må gjøre helsetjenester – inkludert fødselshjelp i nødssituasjoner – tilgjengelig for de fattigste og sikre et gratis helsetilbud for gravide kvinner og barn under fem år.

Barnedødelighet kan lett forhindres og forebygges

– De aller fleste barn- og mødredødsfall kan lett forhindres, og det koster svært lite å bekjempe problemet. Hva viser vel bedre lederskap enn å sørge for hjelp til de millionene av mødre og barn som ellers ville mistet livet, sier Andersen.

Foto: Redd Barna/Aubrey Wade
Mabinti Kamara er gravid i åttende måned. Her blir hun undersøkt av en av jordmødrene ved Kroo Bay-klinikken i Sierra Leones hovedstad Freetown. Tilsyn av gravide før, under og etter fødsel er et enkelt og effektivt tiltak for å redusere barn- og mødredødeligheten.

Nyere forskning anslår at 85 prosent av all barn- og mødredødelighet i Afrika kan forhindres, hvis barn og mødre får full tilgang til nødvendige helsetjenester. Gravide må dessuten få tilsyn av jordmødre før, under og etter fødselen. Om nødvendig må kvinnene få tilgang til akutt fødselshjelp og barna må få vaksiner og tilgang til behandling for lungebetennelse, diaré og malaria.

På denne måten kan 10 000 afrikanske barns liv reddes hver dag. Tolv prosent av verdens befolkning bor i Afrika. Likevel har kontinentet bare tre prosent av verdens helsearbeider, og bærer byrden av minst halvparten av verdens barn- og mødredødelighet.

– Skandale at 12 000 afrikanske barn dør hver dag

I september møtes verdens ledere til FNs toppmøte i New York. Her skal tusenårsmålenes evalueres. Målet om å redusere barn- og mødredødeligheten med to tredeler innen 2015 ligger dårligst an. FNs generalsekretær Ban Ki-moon vil da legge frem en felles handlingsplan for å bedre sjansene for at verden skal nå dette målet.

– At 12 000 afrikanske barn dør hver dag er en skandale. Ifølge G8-landene kan ikke de rike landene stoppe barnedødeligheten alene. Afrikas ledere må også gjøre sitt for å få slutt på denne urettferdigheten. De må vise vilje og forplikte seg til å handle, sier Andersen.

Les mer om Redd Barnas kampanje mot barnedødelighet her >