Foto: Lisbeth Michelsen
Førskolelærere og lærere er de som møter barna. Når de ikke lærer hvordan de skal fange opp barn som er utsatt for vold og overgrep, og hva de skal gjøre hvis de mistenker at et barn er utsatt, er det stor fare for at mange barn ikke får den hjelpen de trenger.

I dag lanserer Redd Barna og NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapporten "Takk for at du spør!"; en oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og barnehagelærere. I 2007 undersøkte NKVTS og Redd Barna hva studenter innenfor barnevern, lærerutdanningene og barnehagelærerutdanningene lærte om vold og seksuelle overgrep, og publiserte rapporten «Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle». Resultatet den gangen var nedslående, studentene sa at de lærte lite eller ingenting om temaet. Nå, nesten ti år etterpå, har NKVTS undersøkt det samme på de samme utdanningene på oppdrag for Redd Barna. Det er forsker Carolina Øverlien og forskningsmedarbeider Linda Holen Moen som har utført undersøkelsen og skrevet rapporten.

Last ned rapporten "Takk for at du spør!" her.

Lite kunnskap og mangelfull undervisning

NKVTS har gjennomført spørreundersøkelsen blant studenter ved ni utdanningsinstitusjoner, høgskoler og universiteter, og sammenlignet svarene med undersøkelsen fra 2007. Undersøkelsen viser at:

  • Blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og barnehagelærere har fått betydelig mer undervisning om vold og overgrep.
Foto: Lisbeth Michelsen
Kunnskap om vold og overgrep skal inn i rammeplanene for førskolelærerutdanningen og lærerutdanningen. Men hvis ikke rammeplanene fylles med innhold og nasjonale retningslinjer, kommer ikke dette til å bli håndtert godt nok fremover heller.

Men

  • En stor majoritet svarer at de ikke opplever at de har fått tilstrekkelig kunnskap med hensyn til deres fremtidige yrkesliv.
  • Studentene oppgir at undervisningen om kunnskapsområdene har mangler både i kvantitet og kontinuitet.


Dette viser at det er behov for en ny strategi fra utdanningsinstitusjonene, der de bør organisere sitt undervisningsopplegg systematisk og helhetlig slik at studentene får den kompetansen de etterspør.

Trenger nasjonale retningslinjer

Det er varslet at kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn skal inn i rammeplanene for lærerutdanningene og barnehagelærerutdanningene.

- Mer fokus er veldig bra, men dessverre er det på langt nær nok til å fange opp de barn som utsettes for vold og overgrep. Selv om mange studenter sier at de har fått undervisning i disse temaene, kjenner de seg langt fra kompetente til å jobbe med problemstillingen når de skal ut i barnehager og skoler. Det må innføres nasjonale retningslinjer for hva undervisningen om vold og seksuelle overgrep må inneholde, sier Lars Due-Tønnessen, spesialrådgiver på vold og overgrep i Redd Barna.

Rapporten "Takk for at du spør!" viser at undervisningen er sporadisk og usystematisk, og generelt undervises det lite i disse temaene. Med den virkeligheten studentene beskriver vil det være tilfeldig om de barna som trenger hjelp blir fanget opp.

- Slik kan vi ikke ha det. Vi er også redd for at høgskoler og universiteter i praksis ikke innfører tilstrekkelig og praktisk rettet undervisning om vold og seksuelle overgrep, med mindre det kommer et styringsverktøy for hvordan dette skal gjøres. Det er både kunnskapsministeren og barneministeren sitt ansvar å sørge for at rammeplanenes krav til kunnskap og handlingskompetanse blir fylt med innhold, sier Due-Tønnessen.