Foto: TV2
Det bor 1200 barn ulovlig i Norge, barn som ikke har noen rettigheter.

Kampanjen starter med en heldagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo. Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Første del av konferansen vil derfor ha fokus på løsninger i andre land, med internasjonale innledere, mens andre del vil ha fokus på situasjonen for papirløse i Norge. Konferansen vil avsluttes med en paneldebatt.

Barndom på vent

En spesielt sårbar gruppe blant de papirløse er de papirløse barna. Norske myndigheter har tidligere gitt opphold til mindre grupper av lengeværende barn i flere omganger. Nå i 2010 er situasjonen igjen den samme: Stadig flere barn vokser opp i Norge som papirløse, i usikkerhet og med en uviss fremtid.

- Etter flere år med frykt og uro må disse barna, som tidligere barn i samme situasjon, omsider ha krav på en ansvarlig løsning, sier Marianne Borgen, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Så mange som 1200 barn lever ulovlig i Norge. Mange av dem har bodd i landet i flere år, uten rettigheter.

- Barn skal ikke være så lenge på vent. Det må settes en grense for hvor lenge barn kan oppholde seg i Norge uten rettigheter. Disse barna bruker hele barndommen sin med å vente, sier Borgen.

Foto: Dagbladet
20 organisasjoner står bak kampanjen for de papirløse.

Ulike aksjoner

Kampanjen om de papirløse vil fortsette gjennom høsten med ulike aksjoner. Konferansen som åpner kampanjen starter tirsdag 31. august kl.9.30 på Litteraturhuset i Oslo, og varer til kl.16.00.

Interesserte kan melde seg på til den gratis konferansen ved å sende e-post til papirlos@npaid.org.

Arrangører for konferansen er:

 • Norsk Folkehjelp
 • Amnesty International Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Antirasistisk Senter
 • Etiopiske asylsøkeres forening
 • Mellomkirkelig Råd
 • Human-Etisk Forbund
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Nettverk mot statlig rasisme
 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
 • Juss-Buss
 • Afghan Refugee Committee
 • Blitz
 • Det iranske flyktningrådet i Norge
 • Flyktningnettverket til Norges Kristne Råd
 • Humanistisk Ungdom
 • Den norske Helsingforskomité
 • Press - Redd Barna Ungdom og Redd Barna