Foto: Redd Barna
I 2012 vedtok FNs Generalforsamling for første gang en resolusjon som fordømmer praksisen. Men kampen er langt fra vunnet. Sterke krefter mener fortsatt at tradisjon, kultur og religion må komme først.

I mars i år møtes alle verdens land på kvinnekommisjonens årlige møte i FN. Kommisjonen skal bestemme hvordan verdenssamfunnet og FN skal jobbe videre med blant annet kjønnslemlestelse. Flere stater vil trolig prøve å bagatellisere alvorlige overgrep mot kvinner når de begås i kulturens navn.

– Kampen er ikke over. Norge må kjempe for jenters og kvinners rettigheter under kommisjonsmøtet. Verdenssamfunnet må aldri bortforklare vold mot kvinner, inkludert kjønnslemlestelse, med henvisning til tradisjon, kultur eller religion. Det er viktig at all vold mot kvinner blir definert som det den er, nemlig kriminell og uakseptabel, sier Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

Positiv utvikling

Selv om praksisen fortsatt lever i beste velgående, er det likevel en positiv utvikling å spore. 19 av 28 land der kjønnslemlestelse praktiseres har vedtatt lovforbud mot praksisen. Og arbeidet til en rekke organisasjoner har ført til at færre jenter og kvinner blir utsatt for overgrepet.

Norge har gjennom flere år bidratt i kampen mot kjønnslemlestelse, ikke minst ved å støtte organisasjoner som Redd Barna, FOKUS og Kirkens Nødhjelp. Lokale partnere i utsatte land bruker diverse virkemidler for å endre folks syn på denne skadelige tradisjonen. Eksempler på dette er samtaler med befolkningen på landsbynivå, opplæring av religiøse og tradisjonelle ledere, holdningsendrende arbeid med ungdom, omskolering av omskjærere og opprettelse av alternative overgangsritualer. I tillegg jobber både norske og lokale organisasjoner aktivt for å få myndighetene til å håndheve lovene de har vedtatt.

Foto: Redd Barna/Inge Lie
– De siste årene har hundrevis av utøvere av omskjæring erklært at de stoppet med praksisen og hundrevis av jenter har sluppet å bli omskåret. Endringene er blant annet et resultat av systematisk arbeid mot kjønnslemlestelse rettet mot ledere, lærere, gutter, foreldre og ikke minst jentene selv om skadene ved praksisen og det er en skadelig tradisjon som ikke har livets rett, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Verdenssamfunnet må ikke bortforklare vold mot kvinner

I 2012 vedtok FNs Generalforsamling for første gang en resolusjon som fordømmer praksisen. Men kampen er langt fra vunnet. Sterke krefter mener fortsatt at tradisjon, kultur og religion må komme først. Resolusjonen «Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations» er en viktig milepæl for å få slutt på dette overgrepet.

Den oppfordrer alle land til å innføre regelverk og sette i gang tiltak for å få til holdningsendringer gjennom økt kunnskap og mobilisering av lokalsamfunn og religiøse ledere. Men å endre holdninger tar tid. Det vil ta flere generasjoner å avskaffe kjønnslemlestelse, noe som vil kreve systematisk innsats, midler og politisk vilje.

– Verdenssamfunnet må aldri bortforklare vold mot kvinner, inkludert kjønnslemlestelse, med henvisning til tradisjon, kultur eller religion. Det er viktig at all vold mot kvinner blir definert som det den er, nemlig kriminell og uakseptabel, sier Wang.

Hundrevis har stoppet med praksisen

I de distriktene i Etiopia Redd Barna jobber med kjønnslemlestelse, har organisasjonen merket store endringer. De siste årene har hundrevis av utøvere av omskjæring i Afar regionen offentlig erklært at de stoppet med praksisen og hundrevis av jenter har sluppet å bli omskåret. Enkelte landsbyer har kommet til en felles erklæring om et totalforbud mot kjønnslemlestelse i deres landsby og at de som bryter forbudet blir pålagt en straff i form av bøter.

– Endringene er blant annet et resultat av systematisk arbeid mot kjønnslemlestelse rettet mot ledere, lærere, gutter, foreldre og ikke minst jentene selv om skadene ved praksisen og det er en skadelig tradisjon som ikke har livets rett, sier Wang.

Hva er kjønnslemlestelse?

Kjønnslemlestelse av jenter er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre årsaker enn rent medisinske. Kjønnslemlestelse er et overgrep mot jenter og kvinner, som det også står nedfelt i barnekonvensjonens artikkel 24.3.