Alle barn har rett til å vokse opp i trygghet. Derfor har Redd Barna nå i november et ekstra fokus på hva vi alle kan gjøre for at barn får en barndom fri fra vold og overgrep. I kampanjeukene fra 11. - 20.november inviteres det til arrangementer og aktiviteter landet rundt. Redd Barnas regionkontorerer, frivillige, skoler, barnehager, helsestasjoner, biblioteker og mange andre er med. Det er flere lanseringer i kampanjeukene. Redd Barna samarbeider med NRK Super om nye filmer og undervisningsopplegg, det lanseres en ny film på tegnspråk om overgrep, nye filmer om samtykke og mye, mye mer. Mer info om arrangementer rundt om i landet, blant annet i Trondheim, Sogndal, Kristiansand, Arendal, Oslo og Hamar finner du her >

Foto: Bivrost Film/NRK
Ny animasjonsfilm for barn 6-8 år om fysisk vold vil lanseres under NRK Super sine temadager. Filmen er laget av Bivrost Film i samarbeid med NRK Super og Redd Barna.

Samarbeid med NRK Super

I år samarbeider Redd Barna og NRK Super om å sette fokus på vold mot barn. En ny animasjonsfilm rettet mot barn 6-8 år om vold i familien laget av Bivrost Film, en dramaserie for de litt eldre barna og en musikkvideo vil lanseres på NRK Super fra 18. til 20.november. Filmene blir værende på NRK Super sin nettspiller videre. Redd Barna er med i utviklingen av filmene og vi lager undervisningsopplegg til både animasjonsfilmen og dramaserien. Les mer om dette her >

Undervisningoppleggene er gratis og kan tas i bruk på skoler og barnehager. Er du lærer eller jobber i barnehage? Kanskje du ønsker å tipse skolen eller barnehagen nær deg om disse oppleggene? Undervisningsoppleggene vil tilgjengeliggjøres i forkant av NRK Supers temadager og du vil kunne laste dem ned her >

Bli med i Redd Barnas kampanjeuker

Vi vil ha deg med på laget i kampen for barns trygghet! Tips skoler, barnehager, helsestasjoner og bibilitoeker i ditt nærmiljø om å bli med. Under finner du mer informasjon om dette. Eller hva med å arrangere et storforeldremøte der du bor? En temakveld eller faglunsj? Eller har du lyst til å engasjere deg gjennom sosiale medier? Du kan engasjere deg sammen med oss i Redd Barna. Les mer om å bli frivillig her > Ønsker du andre tips til små og store aktiviteter du kan gjøre der du bor, send en epost til jegerher@reddbarna.no 

 

Tips skoler og barnehager

Barn og unge må få kunnskap om retten til å sette grenser og bestemme over seg selv og sin kropp, om hva vold og overgrep er, og hvordan de kan få hjelp. Derfor er det så viktig at skoler gir barn undervisning om og snakker med barn om dette. Redd Barna har flere gratis undervisningsopplegg om kropp, grenser og seksuelle overgrep, om nettvett og hvordan være trygg på nett, og verktøy om hvordan snakke med barn. I år lanseres vi nye filmer og undervisingopplegg om vold. 

Les mer og bestill Redd Barnas undervisningopplegg her >

Her kan alle laste ned og bestille materiell gratis, enten du jobber i skolen, barnehage, på bibliotek eller enkeltperson.

Tips skoler om undervisningoppleggene: 

Bli med og tips skoler, rektorer, lærere og andre som jobber i skolen, barnehager, helsesykepleiere, kommunen og andre i ditt nærmiljø om Redd Barnas undervisningsopplegg og verktøy: 

Last ned informasjonsskriv om Redd Barnas undervisningsmateriell >  

Henvendelsesbrev til skoler finner du her > 

Spre barn og unges ønsker 

Redd Barnas materiell "10 ønsker til voksne fra barn og unge for å forebygge seksuelle overgrep mot barn" har ti viktige beskjeder fra barn og unge. Det er 10 ønsker som de vil at alle voksne skal lytte til og følge opp. Bli med og dekorer med barn og unges ønsker! Heng de opp i byen, på skolen, ved helsesykepleierens kontor eller på helsestasjonen, i barnehagen, på fritidsarenaen og fritidsklubben. Mer om barn og unges ønsker kan du lese her >

Bestill barn og unges 10 ønsker plakater her >

Utstilling på biblioteket

Hva med å spørre ditt lokale bibliotek om å lage en utstilling med bøker for både barn og voksne om kropp, grenser og trygghet? Biblioteket kan få tilsendt ønsker og materiell til utstilling gratis. Bestilles gratis ved å sende epost til jegerher@reddbarna.no 

Henvendelsesbrev til biblioteker finner du her > 

Jobber du på bibliotek og ønsker å lage en utstilling med materiell og relevante bøker, send oss en epost til jegerher@reddbarna.no, så sender vi materiell i posten. 

Ta i bruk Redd Barnas verktøykasse

På Redd Barnas nettsider finner du verktøy til hvordan du kan bidra til å forebygge på alle arenaer der barn er, skolen, barnehagen, fritiden og på nett. Gå til Redd Barna JegErHer her >

I verktøykassen er det filmer for barn og voksne, gratis undervisningopplegg for ulike skoletrinn, gratis nett-kurs for voksne, tips til bøker, ressurser og nyttige artikler, råd og verktøy om hvordan snakke med barn om kropp, grenser, vold og overgrep, og mye mer. Gå til verktøykassen her >

Følg Redd Barna på Facebook og Instagram for å se bilder og oppdateringer fra alt som skjer rundt i landet i Forstyrringsukene. Bli med, si #JegErHer!

Til JegErHer-siden her >