Foto: Aubrey Wade
Jenneh (32) får en svangerskapsundersøkelse av jordmor Kaytor på en gratisklinikk i Kingsville i Liberia. I Kingsville dør et av ni barn før de er fem. Redd Barna lærer opp jordmødre i området, og supplerer klinikken med utstyr.

Verden mangler 3,5 millioner helsearbeidere og en milliard mennesker får ikke grunnleggende helsetjenester. Det får dramatiske konsekvenser. 8,1 millioner barn under fem år og 350 000 kvinner dør hvert eneste år i utviklingsland. Redd Barna har sammen med Norsk Sykepleierforbund, Den norske jordmorforening, CARE, Kirkens Nødhjelp, Den norske legeforeningen, Yngre legers forening og Press – Redd Barna Ungdom gått inn for å kreve en ekstra milliard til helse, som en storsatsing fra den norske regjeringen.

Trenger underskrifter

I flere av distriktene har Redd Barna stands på sykehusene, og samler inn underskrifter fra norske helsearbeidere. På Sørlandet Sykehus stilte ledelsen velvillig opp for å delta på kampanjen, blant dem var sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

- Vi synes dette er et veldig bra initiativ, dette er en problemstilling som det er på høy tid tas tak i med en ekstra innsats. Denne milliarden går til å understøtte og bøte på liv og helse til de mest nødtrengende i verden, sier sykehusdirektøren.

Redd Barna vil i tillegg til underskrifter fra helsearbeidere, også gjerne ha din underskrift. Gå inn her for å skrive under, og gi din stemme for å bekjempe barnedødelighet. Hittil har kampanjen fått inn nesten 3000 underskrifter. Leder i Den norske jordmorforening, Marit Heiberg, synes kampanjen er viktig og nødvendig.

- Vi er spesielt opptatt av det som går på spedbarns- og mødredødelighet. Der er det en stor urettferdighet i verden. Fødselsøyeblikket er den farligste dagen i både mor og den nyfødtes liv. Verden trenger mange flere kvalifiserte fødselshjelpere. Vi må utdanne jordmødre. I dag er det et skremmende gap, sier Heiberg.

Foto: Rachel Palmer
Saif på 18 måneder blir veid av Redd Barna i Holombi Khurd, et slumområde i India. Hit kommer Redd Barna med en mobil helseklinikk. I debatten i Bergen blir det stilt spørsmål om hvordan man kan sikre de fattigste nødvendig helsehjelp.

Viktig helsedebatt

I Bergen arrangeres det en helsedebatt på tirsdag 16.august, kl. 13.00-15.00 på Haukeland universitetssykehus, i auditoriet på Kvinneklinikken. Her stilles det spørsmål av typen:
- Holder det med store vaksinesatsinger om utviklingsland mangler helsearbeidere som kan sette sprøytene og sikre helse for alle?
- Hvordan støtter man best utviklingsland i å bygge sitt helsevesen og sikre de fattigste kvinnene og barna retten til helse?
- Hvilke erfaringer fra den norske helsemodellen kan bidra til å redusere barne- og mødredødeligheten i verden?
- Norge satser stort på barne- og kvinnehelse internasjonalt. Men gir regjeringen nok og riktig bistand for å støtte denne satsingen?
I debatten deltar Gry Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet, Britt Eide, jordmor og rådgiver/prosjektleder på Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna og Ottar Mæstad, direktør for Christian Michelsen institutt.