Tirsdag 8. september møttes ungdommer og ministre fra hele verden, i regi av Redd Barna.

 

– Skolen sikrer barn en barndom, og kan ikke erstattes av noe som helst annet, sa Press-aktivist Johanne Fearnley (17) på møtet med utviklingsminister Dag Inge Ulstein og ministre og beslutningstakere fra Norge, Canada, Storbritannia og Nigeria.

Skolene er fortsatt koronastengt for over en milliard barn og unge. Mange av disse har ikke tilgang til fjernundervisning gjennom internett, TV eller radio. 

– For veldig mange barn er ikke skolen bare et sted for læring og intellektuell utvikling. Skolen er noe stabilt og trygt, med ansvarlige voksne. Skolen hindrer vold i hjemme, barnearbeid og barneekteskap, uttalte Johanne videre.

Redd Barna har estimert at ti millioner barn står i fare for ikke å komme tilbake til skolen etter koronapandemien.

Foto: Emma Doyle / Redd Barna
Johanne Fearnley (17) fra Press og Tyra Holmen (16) fra URO understreker alvoret i utdanningskrisen.

Viste til Ebola-krisen

Johanne og Tyra ba ministerne om å spesielt huske på at jenter, minoriteter og barn med funksjonsnedsettelser er ekstra sårbare når skolene er stengt.

– De er mer sårbare, men de har det samme potensialet som alle andre, påpekte de.

Tyra Holmen, som er juniorrådgiver for URO (Ungdommens rettighetsorgan i Plan), viste til tidligere erfaringer med stengte skoler. Ebola-krisen er ett eksempel på at jenter i økt grad ble utsatt for kjønnsbasert vold, seksuell utnyttelse, uønskede graviditeter og barneekteskap.

– Når barn har det dårlig, er det ofte jentene som har det verst, sa hun.

Hun understreket også at det er viktig å huske at stengte skoler påvirker ulike grupper på ulike måter.

– Barn vokser og utvikler seg, uavhengig av om skolene er åpne eller ikke, sa Tyra på møtet.

Foto: Emma Doyle / Redd Barna
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein var Norges lederrepresentant på utdanningsmøtet.

Klare tilbakemeldinger

Møtet mellom ungdommene fra Norge, Nigeria, Colombia, Storbritannia, Canada og Syria (bosatt i en flyktningleir i Jordan) og de globale utdannningslederne ble arrangert av Redd Barna.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har også tidligere møtt norske ungdommer for å snakke om hvordan norske myndigheter kan bidra til å løse den pågående utdanningskrisen.

Ungdommene var tydelige på disse punktene:

  • Det er viktig å konsultere ungdom i landene hvor Norge har bistandsprogrammer
  • Fattige, jenter og de med funksjonsnedsettelser er oftest hardest rammet
  • Skolen er en viktig arena for å avdekke vold og overgrep i hjemmet
  • Skolen er viktig for både fysisk og psykisk helse
  • Barneekteskap og barnearbeid kan hindre at barn kommer tilbake til skolen når skolene åpner igjen

 

LES OGSÅ: Barn fra hele verden ber ledere beskytte barndommen deres

Foto: Emma Doyle / Redd Barna
– Barn og unges stemmer må bli hørt, sier Johanne Fearnley og Tyra Holmen.

Felles budskap fra ulike land 

– Det var utrolig sterkt å høre alle ungdommene snakke og bruke sine egne erfaringer, sa Tyra og Johanne i etterkant.

Selv om alle hadde litt ulike innfallsvinkler og erfaringer, understreket alle ungdommene hvor viktig utdanning er og at barn og unges stemmer må bli hørt.

Dette var det også stort engasjement og enighet om fra alle ministerne som deltok.

Nå gjenstår det at denne enigheten settes ut i praksis og at vi ser konkrete tiltak som kan løse dagens utdanningskrise. Det haster.

Oppfordringen fra Johanne og Tyra til minister Ulstein var klar:

– Gjør det du har sagt du skal gjøre!

LES OGSÅ: Utdanningseventyret i Amhara

 

Bli medlem i Redd Barna