Foto: Redd Barna
Etter å ha deltatt på kurs, har Almina fått mulighet til å starte sin egen bedrift.

Fattigdom er en av de største utfordringene i dagens Bosnia Herzegovina, et land som allerede er preget av 90-tallets krig og utfordringer på veien mot fullt demokratisk samfunn.  I dag er folks hverdag preget av konstante politiske strider og et ustabilt velferdssystem. Arbeidsløsheten ligger på nesten 45 % og er økende. Dette går hardest utover unge mennesker og kvinner. Hvordan kan dette snus? Redd Barna og Accenture satset på kursing i inntektsskapende teknikker som manikyr- og frisørarbeid. 

Å skape et levebrød

Zenica-Doboj var engang en rik provins i det nordvestlige Balkan. I dag er området preget av utdødd industri og fattigdom. I sommer fikk marginalisert ungdom i provinsen tilbud om enkel videreutdanning. Kursene skulle gjøre deltakerne arbeidsføre, og var spesielt rettet mot jenter i rurale områder som kun hadde fullført grunnskole. Her lærte de blant annet skredderteknikker, tekstilprint, frisør- og manikyrarbeid. Over femti jenter tok del i programmet sommeren 2013. De mest motiverte ble belønnet med en start-up pakke for egen bedrift i enden av kurset, som inkluderte maskiner og verktøy. Dette gjorde jentene i stand til å gjøre sine nye evner om til et levebrød.

Lære noe, starte noe, føle meg verdig

Foto: Redd Barna
Alminas hjemsted er preget av utdødd industri og fattigdom. Samtidig bor det 3000 mennesker her, og hun har ingen konkurrenter i sitt marked. Hun vil satse på en egen salong.

- Vi har to små barn, og vi må jo ha bleier og mat. Selv om mannen min jobber hardt, er lønningene små. Vi har ikke nok penger.

Almina Valentic er en av jentene som deltok på kurset. 24 år gammel bor hun sammen med mann, barn og foreldre i et hus utenfor Zenica. Alminas mann jobber for minimumslønn i stålindustrien. Hun så sin sjanse i kursene.

- Dette var en kjempemulighet for oss, jeg hadde ikke mulighet til å få jobb på annet vis her. Gjennom kurset fikk jeg mulighet til å lære noe, starte noe og føle meg mer verdt.
Almina fullførte kurs i manikyr og frisøryrket, og mottok utstyr for å starte en manikyrbedrift. I dag bruker hun et rom i huset til arbeidet, i et område med 3000 innbyggere og ingen konkurrerende bedrifter. Amina tror bedriften kan vokse.

- Jeg vil være med å sørge for at familien min får et bedre liv. I dag satser jeg på jungeltelegraf, internett og sosiale medier som markedsstrategi. Men på sikt vil jeg bygge min egen salong nære hjemmet mitt.