Foto: MAGNUM/Chris Steele-Perkins
I begynnelsen av april 2011 bekreftet det japanske myndigheter at det var 13 127 drepte, 4 793 skadede og 14 348 som følge av jordskjelvet og tsunamien. 125 000 bygninger skadet eller ødelagt. Bildet er fra Otsuchi, Japan.

– Jeg er kanskje for ung, men vil på lik linje med andre barn, vil jeg delta i gjenoppbyggingsarbeidet. Vi kan kanskje ikke oppnå noe stort, men vi kan i det minste bidra litt og litt. De voksne vet ikke hvordan vil at vi skal bygge opp landet vårt igjen og hvordan de har det etter tsunamien. Hvis voksne og barn samarbeider er det uendelig med muligheter. Jeg håper at voksne kan stole nok på oss til å ta oss med i arbeidet, sa en jente som går i sjette klasse i kystbyen Ishinomaki.

Redd Barna har satt opp egne barneklubber hvor barn har laget egne forslag til gjenoppbyggingsarbeidet for sin hjemby. I løpet av året har representanter for barneklubbene fått muligheten til presentere planene sine på øverste politisk nivå. De har snakket med den japanske ministeren for gjenoppbyggingsarbeidet. I tillegg har de deltatt på en internasjonal konferanse for forebyggende katastrofearbeid i Sendai, hvor blant annet spesialrepresentanten for FNs generalsekretær, Margareta Wahlstrom deltok.

I begynnelsen av april 2011 bekreftet det japanske myndigheter at det var 13 127 drepte, 4 793 skadede og 14 348 som følge av jordskjelvet og tsunamien. 125 000 bygninger skadet eller ødelagt. 

Foto: Redd Barna
Redd Barna i Japan har har startet barneklubber i lokalsamfunnene som ble hardest rammet av jordskjelvet og tsunamien. Mange barn ønsker å delta i gjenoppbyggingsarbeidet: – Jeg håper at voksne kan stole nok på oss til å ta oss med i arbeidet, sa en jente som går i sjette klasse i kystbyen Ishinomaki, uttalte en ung jente.

En av syv vil delta

I undersøkelsen ble barna spurt om de hadde et ønske om eller hadde deltatt i gjenoppbyggingsarbeidet etter tsunamien i fjor. 70 prosent av barna som ble intervjuet av Redd Barna i juni i år, svarte at de ønsket å ta del i gjenoppbyggingsarbeidet. Barna svarte at de svært gjerne ville ta del i arbeidet, mens kun 57 prosent hadde fått muligheten til å delta i gjenoppbyggingsarbeidet.

Av barna som svarte «Jeg vil ikke delta» eller «Jeg har ikke deltatt» var den mest vanlige grunnen at «Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre» eller «Jeg fikk aldri sjansen». Svarene kan være et signal på at barna mangler informasjon og mulighet til å delta i gjenoppbyggingsprosessen.

Ett og et halvt år etter tsunamien bor mer enn 300 000 mennesker i midlertidige hjem, ofte satt opp i skolegårder eller parker, hvor det er liten plass til å leke. En del av Redd Barnas femårige gjenoppbyggingsprogram er å belyse viktigheten av barns deltagelse i gjenoppbyggingsarbeidet. Redd Barna har også startet barneklubber i lokalsamfunnene som ble hardest rammet av jordskjelvet og tsunamien, blant mange andre aktiviteter.

I følge Barnekonvensjonen, som også Japan har ratifisert, har barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

Jordskjelvet ved Tōhoku 2011 var et jordskjelv 11. mars 2011 med en magnitude på 9,0, med episentrum 130 km øst for byen Sendai på Japans nordøstre kyst mot Stillehavet. Jordskjelvet utløste en tsunamibølge som først og fremst rammet den nordøstlige delen av Japan.