Foto: Redd Barna
På evakueringssenteret i Sendai har Redd Barna opprettet et trygt lekeområde, som er viktig for barnas psykososiale helse. Her kan de leke og snakke med andre barn og voksne om de vanskelige opplevelsene.

Etter jordskjelvet og tsunamien i Japan ba Redd Barna i Japan om økonomisk hjelp fra sine søsterorganisasjoner. Omfanget av katastrofen var så enorm at de ikke ville klare å skaffe nok ressurser til hjelpearbeidet alene.

- Vi ba våre søsterorganisasjoner i det internasjonale Redd Barna om hjelp fordi behovet er overveldende, og Redd Barna i Japan har ikke nok ressurser til alt arbeidet som må gjøres. Vår innsats for de som er rammet er viktig av flere årsaker. Japanske myndigheter er i stand til å takle katastrofen, men organisasjoner som Redd Barna er viktige for eksempel for at diverse nødhjelpsutstyr skal nå fram til befolkningen i vanskelig tilgjengelige områder, forklarer Eiichi Sadamatsu, som er nødhjelpsleder i Redd Barna i Japan.

Tar vare på barns behov

Sadamatsu viser til at den nødhjelpen som myndighetene sender ut er generell, og ikke spesifikt rettet mot barns behov.

- Japanske myndigheter må dekke så mange behov samtidig at hensynet til barna blir glemt. Vi vet at de ikke gjør det med hensikt, men det er så mye å ta hensyn til at fokuset på barns behov for ekstra beskyttelse blir oversett. Derfor er vårt arbeid viktig.

Eiichi Sadamatsu og hans medarbeidere i Japan er overrasket og svært glad over at det internasjonale Redd Barna har klart å samle til sammen 8,5 millioner dollar så langt.

- Vi blir veldig oppmuntret når folk ønsker å hjelpe oss i arbeidet vi gjør for barn i de rammede områdene. Tusen takk til alle som har bidratt!

Pengene går til kortsiktig og langsiktig hjelp

Redd Barna har lagt en foreløpig strategi for hvordan pengene skal brukes. De tre første månedene vil innsatsen rettes mot Miyagi og Iwate administrative områder, som er to av de hardest rammede i forhold til antall mennesker som er fordrevet og skader på infrastruktur.

- Redd Barna jobber i samarbeid med myndighetene og dekker reelle behov i befolkningen. De viktigste tiltakene er evalueringer av behov, utdeling av nødhjelpsvarer og aktiviteter rettet direkte mot barn for å gi psykososial støtte og skape barnevennlige plasser. Slike plasser er et viktig tiltak fra Redd Barna i alle katastrofesituasjoner der barn har behov for å bearbeide inntrykkene og normalisere hverdagen, mens foreldrene får tid til å organisere sine liv. Redd Barna har opprettet et senter i Sendai og arbeider for å åpne et nytt i Iwate, sier Søren Pedersen, som er nødhjelpsansvarlig i det internasjonale Redd Barna.

Gir barna et skoletilbud

Den mellomsiktige planen er å hjelpe familiene tilbake til en normalisering av hverdagen. De første evalueringene viser at 2.300 skoler er blitt helt eller delvis ødelagt av jordskjelvet og tsunamien. Dette vil trolig føre til store endringer når barna etter planen skulle starte på ny termin 5. april.

- Å kunne sette seg på skolebenken igjen er kritisk, både fordi mange barn var på skolen da ødeleggelsene skjedde, samtidig som at det er en viktig del av hverdagen til alle japanske barn. Redd Barna planlegger et skoleprogram som vil støtte japanske barn i å vende tilbake til skolebenken. Det dreier seg om tiltak som støtter barna psykososialt, som hjelper dem å forstå hva som har skjedd og følelsene de har, og som lar dem ta tilbake ”kontrollen” over egne liv. Barna får også skolemateriell for å erstatte alt som er blitt borte og som ikke lar seg så lett få tak i i butikkene. Dette arbeidet skjer i samarbeid med japanske skolemyndigheter, forteller Pedersen.

Planer for de neste tre årene

Den langsiktige strategien for gjenoppbygging inkluderer et fond til nasjonale institusjoner som vil gjennomføre aktiviteter som støtter barn og deres familier som ble utsatt for katastrofen. Redd Barna vil også støtte tiltak for å sikre at barn er enda bedre forberedt i fremtiden på at en lignende katastrofe kan skje igjen.

Foto: Redd Barna
I løpet av minutter fikk barna i Sendai i Japan livene sine snudd på hodet. Lekeområdene gir dem mulighet til å få normalisert hverdagen igjen, mens foreldrene skaffer nødhjelpsutstyr, leter etter savnede slektninger og bygger opp livene sine på nytt.