Tid: 28.05.15 kl 16.00- 18.00
Sted: Ingeniørenes Hus

Meld deg på her:

Invitasjon til møte om beskyttelse av utdanning i krig og konflikt

Det er en historisk begivenhet når stater fra hele verden deltar på konferansen “Safe Schools: Protecting Education from Attack” 28-29. mai. Land med svært ulike utfordringer når det gjelder konflikt og angrep på skoler og utdanning, samles i kampen mot angrep på utdanning. På konferansen vil stater forplikte seg til å implementere konkrete tiltak for å hindre militær bruk av skoler og universiteter.

I den forbindelse inviterer vi, og tre andre organisasjoner, til møte med politikere, representanter fra sivilsamfunnet og aktivister som vil belyse problemet fra ulike sider. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt de alvorlige konsekvensene av militær bruk av skoler.

Bakgrunn

Verden over blir elever, lærere og skoler angrepet i krig og konfliktsituasjoner. De siste årene har militære styrker og væpnede grupper okkupert skoler og universiteter i minst 26 land. Når utdanningsinstitusjonene brukes til militære formål har dette tragiske konsekvenser for elever og studenters læringssituasjon. I tillegg gjør det at utdanningsinstitusjoner blir sett på som strategiske mål i krigs- og konfliktsituasjoner, noe som fører til en massiv ødeleggelse av undervisningsbygg og i verste fall drap på elever og undervisningspersonell.

For å hindre militær bruk av skoler og universiteter har det blitt utviklet et sett med retningslinjer ”Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict”. Retningslinjene legger til rette for en bedre etterlevelse av internasjonal lovgivning, for å sikre utdanning i væpnede konflikter.

Program

Del 1: Velkommen, Beskyttelse av skoler i konflikt

Moderator: Jørn Wichne Pedersen, leder SAIH

  • Kanwar Waseem, Pakistan Røde Halvmåne – Utfordringer på bakken og viktigheten av samarbeid mellom myndigheter og sivilsamfunn for beskyttelse av utdanning.
  • Diya Nijhowne, direktør GCPEA – Bakgrunn for retningslinjene mot militær bruk av skoler og universiteter- og hvordan disse retningslinjene kan beskytte utdanning i konflikt.
  • Barneombud Anne Lindboe. Om barns rettigheter og barneombudenes rolle som pådriver for trygge skoler.
  • Tove R. Wang, generalsekretær Redd Barna, om angrep på utdanning og hvordan Redd Barna jobber for å beskytte barn og skoler i konflikt.

Del 2: Militær bruk av skoler

Moderator: Zama Coursen-Neff, Human Rights Watch og GCPEA

  • Jan Egeland, generalsekretær Flyktninghjelpen. Om konsekvensene av angrep på skoler.
  • Angkhana Neelapaijit, menneskerettighetsaktivist Thailand. Om militær bruk av skoler i sørlige Thailand.
  • Øystein Bø, statssekretær Forsvarsdepartementet. Om implementering av retningslinjene i Norge.
  • Bård Glad Pedersen, statssekretær Utenriksdepartementet. Om Norges innsats mot militær bruk av skoler og videre arbeid for trygge skoler.

Møtet er på engelsk