28 år gamle James er lærer ved Redd Barnas ALP (Accelerated Learning Programme) i Sør-Sudan. Dette er et intensivt kurs som gir grunnleggende kunnskaper for de som ikke har hatt tilgang på vanlig skole. Etter å ha fullført videregående opplæring og lærerkurs i Kenya flyttet James tilbake til hjembyen Akobo, for å gi barna der den muligheten han aldri fikk.

Læring for en ny sjanse

Foto: Redd Barna/Caitlin Cockcroft
Sebit (13) er en av elevene ved Redd Barnas ALP-program i Akobo.

- ALP er annerledes enn barne- og ungdomsskole, forklarer James. - Det handler om læring for de som ikke fikk skole under krigen. Det handler om å lære bort grunnleggende ting til jenter som kanskje har født barn tidlig, til barn som har måttet jobbe i stedet for å gå på skole, eller barn som aldri har lært engelsk… Dette er for de som ikke har fått sjansen, men som nå får nye muligheter. Noen av disse kan få jobb etter kurset – dette er deres mulighet, påpeker han.

James fikk også mulighet til utdanning, men måtte reise fra hjem og familie for å få det til. Han fikk støtte fra foreldrene til å reise, men forteller likevel om dager uten vann og mat som flyktning og student i Kenya.

- Jeg ble født i Akobo, forteller James. - Det var krig i hele Sudan da jeg var barn, og det fantes ingen form for skole etter det helt grunnleggende. Etter å ha fullført barneskolen måtte jeg reise bort for å kunne fullføre noe form for utdanning. Jeg dro til Kenya for å lære mer. Da jeg var ferdig på skolen, var livet over for meg i Kenya. Der var jeg bare en flyktning og jeg dro tilbake til Sør-Sudan, sier han.

Ser forbedringer i barna

Etter at krigen brøt ut i Sør-Sudan i 2013 var det vanskelig å få lønnet arbeid, men James var likevel glad for å komme hjem til Akobo. Livet forandret seg da han etter hvert fikk lønnet arbeid.

- Redd Barna ga støtte til å lønne lærere, sier han. - Nå er jobben jeg gjør anerkjent, og jeg føler meg nesten som en kjendis i lokalsamfunnet. Alle kjenner og respekterer meg. Jeg kan ikke sitte stille nå, ikke når jeg vet at jeg faktisk kan gjøre en forskjell for barn. Jeg ser dem forbedre seg. Noen av dem har muligheter nå, kanskje de kan få jobb etter hvert. Barna kjenner meg for det jeg har lært dem, forklarer James som blir oppglødd da han snakker om elevene sine.

En investering i framtidens muligheter

Barn har rett til å gå på skole. Men i Sør-Sudan er det mange som aldri har fått oppfylt sin rett, forteller James. Han velger likevel å være positiv.

- ALP bidrar til å rette opp i dette, mener han. Redd Barna sørger for lærebøker, oppgaver, blyanter, viskelær, ordbøker og skolesekker. De gir også kurs til lærere, så programmet er ikke bare en fordel for barna – det er en fordel for meg som lærer også.

Ressurser som James er også en viktig brikke for Redd Barna - både i humanitære situasjoner og i langsiktig utviklingsarbeid. Organisasjoner er helt avhengig av godt samarbeid med lokale for at arbeidet skal fungere best mulig i vidt forskjellige land med veldig forskjellige kontekster. Sammen skaper vi muligheter, noe James også understreker. 

- Da jeg vokste opp fantes det ingen muligheter for meg her, forteller han. - Nå er jeg utdannet og glad for at jeg kan gi tilbake. Jeg er glad for å kunne lære barna noe. Jeg kom tilbake for å gi barna i Akobo mulighetene jeg aldri fikk. Nå trenger vi flere lærere. Vi trenger å investere i dem, så vi kan gi god utdanning – og muligheter – for barna her.