Foto: Redd Barna/Susan Warner
Samarbeidsavtalen sier at jenters utdanning i fattige land skal prioriteres. Det er bra, men på langt nær tilstrekkelig for å gjøre utdanning til en hovedsak i utviklingspolitikken.

Dette innlegget ble først publisert i Dagbladet 3. oktober 2013.

Ikke nok med det: Utviklingspolitikk er nesten ikke omtalt i det hele tatt. Redd Barna hadde forventet mer av partiene som utgjør et parlamentarisk grunnlag for den nye regjeringen.

Norge har en arv å forvalte i internasjonal politikk som en stemme for de som har minst makt. Hvis utviklingspolitikken nedprioriteres betyr det ikke bare mindre penger, men også at de som arbeider for demokrati, menneskerettigheter og barns rettigheter globalt mister en pådriver og en alliert. Vi vil be regjeringspartiene om å ta mer – ikke mindre – ansvar for verdens fattige.

Tre viktige tiltak

Da må man for det første beholde utviklingsministerposten. Vi trenger en egen minister som kan ha utvikling og rettferdighet øverst på sin agenda og bidra til å realisere muligheter for barn. 

For det andre må minst 1 % av bruttonasjonalinntekt fortsatt gå til bistand, slik flertallet på Stortinget vil. Det påligger KrF og Venstre et særlig ansvar å sikre dette, siden de er garantistene for en Høyre-FrP regjering. 

For det tredje må regjeringen og deres støttepartier på Stortinget følge den politikken de allerede har sluttet seg til i forrige periode og i sine partiprogram. Det betyr å prioritere utdanning og helse i utviklingspolitikken, slik at tusenårsmålene om utdanning for alle og reduksjon i mødre- og barnedødelighet kan la seg realisere.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
- Redd Barna hadde forventet mer av partiene som utgjør et parlamentarisk grunnlag for den nye regjeringen, skriver Tove R. Wang i dette innlegget.

Ikke tilstrekkelig

Samarbeidsavtalen sier at jenters utdanning i fattige land skal prioriteres. Det er bra, men på langt nær tilstrekkelig for å gjøre utdanning til en hovedsak i utviklingspolitikken, slik både KrF og Høyre har lovet. Høyre har gått til valg på at de vil ta internasjonalt lederskap for utdanning for alle. Nå må de vise at de er villige til å innfri. 

Det er lett å tolke mangelen på utviklingspolitikk i samarbeidsavtalen mellom de involverte partiene som et tegn på manglende ambisjoner og interesse. Jeg håper at det er feil, og at Norge vil ha en utviklingsminister som arbeider for å oppfylle barns rettigheter og har et budsjett på minst 1 % av BNI også etter regjeringsskiftet.