UNESCOs utdanningsrapport 2020.

UNESCOs utdanningsrapport tar i år for seg inkluderende utdanning. Covid-19 forsterker og forverrer ulikhetene som allerede finnes i samfunnet og i utdanningen.

Rapporten slår fast at det må tilrettelegges bedre for de mest sårbare gruppene i samfunnet slik at fattige, de med funksjonsnedsettelser, jenter, flyktninger og andre marginaliserte virkelig inkluderes.

Det er et kollektivt ansvar å sørge for at alle lærer.

– Ser bare funksjonsnedsettelsen

På lanseringen av rapporten fortalte 23 år gamle Brina Kei Maxino med Downs syndrom fra Filipinene om hvordan hun har fullført grunnskolen og høyere utdannelse.

Se lanseringen av UNESCOs rapport her

I tillegg til støtte fra sin egen familie var det viktigste for henne at hun fikk muligheten til å gå på vanlig skole og at hun hadde lærere som støttet henne og tilrettela undervisningen slik at hun var inkludert.

Hun måtte jobbe hardt fordi hun lærte saktere enn de andre barna, men hun klarte det!

– Det er trist at noen ikke ser at vi jobber hardt, de ser bare vår funksjonsnedsettelse, sier Brina.

Får fram det beste

Hun oppfordrer verdens ledere til å gjøre utdanningssystemene inkluderende for alle.

– Min historie er bevis på at inkluderende utdanning får fram det beste i oss alle, avsluttet Brina.

Hun jobber i dag på en førskole og er stolt av å kunne hjelpe barn å lære seg de ferdighetene de trenger for å oppnå det de drømmer om.

Her kan du lese hele UNESCOs Utdanningsrapport 2020

Les mer om Redd Barnas arbeid med utdanning

 

Anbefalinger fra rapporten:

  • Utvid forståelsen av inkluderende utdanning: Alle skal inkluderes, uavhengig av identitet, bakgrunn eller evner
  • Tilpass finansiering til de som er mest sårbare: Det er ikke inkluderende at millioner av barn mangler tilgang til utdanning
  • Del ekspertise og ressurser: Det er den eneste måten å gå fra ekskludering til inkludering på
  • Myndigheter må ha dialog med lokalsamfunn og foreldre: Inkludering kommer ikke ovenfra
  • Departementer og etater må samarbeide på tvers: Inkluderende utdanning gjenspeiler seg i sosial inkludering i samfunnet for øvrig
  • Sivilsamfunn må få utfordre og få hjelpe til: Alle må jobbe mot det same inkluderende målet
  • Bruk universell utforming: Inkluderende systemer kan innfri alles potensiale
  • Forbered, støtt og motiver lærerne: Alle lærere må kunne lære bort til et mangfold av elever
  • Myndigheter må samle data på og for inkludering på en respektfull måte: Unngå å sette i bås og å stigmatisere
  • Lær fra de beste: Å gå fra ekskludering til inkludering er ikke lett