Foto: Redd Barna/Jon Bugge
Barna i Gaza trenger nye skoler.

Konsekvensene av blokaden er stengte skoler, manglende helsefasiliteter og store jordbruksarealer som ligger brakk.

– Vi krever at det internasjonale samfunn nå presser på for en umiddelbar og fullstendig slutt på den israelske statens ulovlige blokade av Gaza. Barn lever under uakseptable forhold, og vi er svært bekymra for barns helse- og oppvekstvilkår, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

I løpet av de siste månedene har israelske myndigheter klart å minske presset på seg selv, men i praksis har de ikke bidratt til å bedre levekårene for de rundt 1,5 millioner menneskene som bor på Gazastripen. Dette kommer fram i rapporten Dashed hopes – Continuation of the Gaza Blockade, som publiseres i dag av Redd Barna og Flyktninghjelpen, samt en rekke andre internasjonale humanitære organisasjoner.

Gaza fortsatt i ruiner

Snart to år etter den israelske militœroperasjonen Cast Lead, er fortsatt tre fjerdedeler av bygninger og infrastruktur ødelagt, deriblant over 80 prosent av skoler og utdanningsfasiliteter og 75 prosent av jordbruksland, samt helsesentre og kloakkrenseanlegg. Det er behov for byggematerialer til 86 000 hjem. Ifølge FNs matvareorganisasjon står fortsatt 77 prosent av Gazas befolkning i fare for ikke å få nok mat. Den israelske blokaden av Gaza er hovedårsaken til at dette området ikke klarer seg selv økonomisk.

Foto: Redd Barna
- Vi er bekymret for oppvekstvilkårene til barna i Gaza, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Israel har lovet å utvide importen av materialer til byggeprosjekter i regi av FN og andre internasjonale aktører. Rapporten viser imidlertid at det har vært liten framgang siden dette løftet ble gitt. Blant annet lovte israelske myndigheter å doble aktiviteten ved den største kommersielle grenseovergangen, Karni. I følge rapporten har aktiviteten her minket.

Trenger skoler til 40 000 barn

FN har beregnet at Gaza trenger 670 000 vogntog med byggematerialer. I realiteten slipper israelske myndigheter inn færre enn tusen vogntog per måned. Med denne hastigheten vil det ta flere tiår å få gjenoppbygd alle ødelagte skoler og hjem. Denne høsten står nærmere 40.000 barn uten noe sikkert skoletilbud som et resultat av blokaden.

– Halvparten av Gazas befolkning er barn under 18 år. Det er viktig at de sikres kvalitetsutdanning som kan gi dem en bedre framtid. Skole normaliserer hverdagen, bearbeider traumer og gir barn i konfliktområder fremtidshåp. Dersom ikke blokaden oppheves vil disse barna stå uten et skoletilbud i uoverskuelig framtid, sier Wang.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.