Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Lederen av Redd Barnas Norgesprogram Janne Raanes oppfordrer utledingsforvaltningen om å gjenoppta alle saker der barn er berørt, og legger særlig vekt på barnas tilknytning til riket.

– Vi er opprørt over at Norge med dette er villig til å bruke tvang som virkemiddel for å returnere barnefamilier til Etiopia, sier Janne Olise Raanes, leder av Redd Barnas Norgesprogram.

Norge og Etiopia har forhandlet frem en avtale som gjør det mulig å tvangsreturnere asylsøkere med avslag til Etiopia. Blant disse finner vi mange barn, barn som er født i Norge eller som har bodd her store deler av sitt liv. Regjeringen har gitt et tidsrom på seks uker for å søke om frivillig retur før tvangsretur iverksettes.

Sterk tilknytning til Norge

Redd Barna advarer mot automatikk mellom en slik avtale og det å starte retur av barnefamilier. Mange av barna har en sterk tilknytning til Norge. Redd Barna mener derfor må man iverksette grundige vurderinger av hver enkelt sak på ny. Her må det legges avgjørende vekt på den belastningen en retur vil gi det enkelte barnet, hvilken tilknytning barnet har til Norge og hva som er det beste for det enkelte barnet.

Barnekonvensjonen pålegger staten at de alltid skal legge til grunn prinsippet om barnets beste. Utlendingsloven fastslår også at barn som har oppholdt seg mer enn tre år i Norge vil kunne få en fornyet vurdering av sin sak. 

– Vi oppfordrer derfor utledingsforvaltningen om å gjenoppta alle saker der barn er berørt, og legger særlig vekt på barnas tilknytning til riket. Slik vil man både kunne leve opp til intensjonen med vår egen Utlendingslov og innfri Barnekonvensjonens krav om å hensynta det enkelte barn. Vi forutsetter at ingen barn returneres før slike vurderinger er gjennomført, sier Janne Raanes.