Foto: Redd Barna/illustrasjon
Redd Barna jobber for å sikre familier og lokalsamfunn tilgang til prevansjon, samt gi omsorg, støtte og behandling til de som står i fare for å få hiv og aids. Målet er å forhindre smitte og dempe ringvirkningene sykdommen har for barn og unge.

Nupur vokste opp i den lille landsbyen Ranirhat i Feni, sør i Bangladesh. Hennes far giftet henne bort da hun var 18 år. Da måtte hun gifte seg med en mann som heter Ranjan, som hadde bodd utenlands i flere år.

Etter hun ble gift, la hun merke til at mannen ofte var syk. Ranjans arbeidsgiver ba ham holde seg hjemme. Paret hadde på det tidspunktet ingen anelse om hvorfor Ranjan så ofte var syk. Nupur var da gravid i tredje måned.

Ranjan dro inn til hovedstaden Dhaka for å få behandling, men ingenting nyttet. Helsen hans ble stadig verre. Da ble han videresendt til Square sykehus i Dhaka, hvor han fikk diagnosen hiv-positiv. Med disse nedslående nyhetene ba han også Nupur om å teste seg. Nupur – som da var gravid i femte måned – var også hiv-smittet.

Paret blir både hjulpet og stigmatisert

Sykehuset videresendte Nupur og Ranjan til Ashar Alo Society, en selvhjelpsgruppe for personer som lever med hiv. Her lærte de om ulike behandlingsmetoder og hvordan de kunne forhindre overføringen av viruset til barnet de ventet.

Paret møtte på flere utfordringer da Ranjans hiv-diagnose ble kjent i landsbyen deres. De ble utstøtt av både naboer og venner, og de bestemte seg for å forlate hjemstedet og dro til Ashar Alo hvor de fikk gratis behandling og råd. Organisasjonen er støttet av Redd Barna gjennom det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Nupur fikk antiretroviral behandling for å forhindre smitte mellom mor og barn. Gjennom Ashar Alo Society ble hun sendt til Marie Stopes-klinikken i Dhaka, hvor hun fikk hjelp til å gjennomføre fødselen. Nupur ble mor til en frisk og velskapt liten jente.

Foto: Redd Barna/Louis Dyring Nelsen
Ashfia Zaman (22) fra Dhaka i Bangladesh skolerer lokalsamfunnet sitt om utfordringer med hiv og aids.

Fikk hjelp og hjelper nå andre

Tre måneder senere døde Ranjan av aids. Nupur måtte ta vare på barnet og pleie sykdommen sin på egenhånd. Hun dro tilbake til Ashar Alo Society hvor hun kunne få inspirasjon, behandling og lære nye ferdigheter.

Takket være omsorgen og behandlingen hun fikk hos Ashar Alo Society har immunforsvaret til Nupur styrket seg nok til at hun kan leve aktivt i samfunnet. Hun jobber nå med å opplyse andre om hiv og aids for slik å redusere stigma og diskriminering mot de som blir rammet.

Nupur deltar også på undervisning og rådgivning innen rettighetsspørsmål for og med andre i samme situasjon, og sammen med et annet familiemedlem får hun kursing i å gi omsorg til hiv-smittede.