Foto: Redd Barna
Barn er de som rammes hardest i enhver krig og konflikt, også i Gaza og Israel. Mer enn 1,7 millioner mennesker i Gaza, halvparten barn, har vært fanget i hjemmene sine i flere dager. Nå trenger de sårt støtte til å normalisere hverdagen sin. Redd Barna er i gang med nødhjelpsresponsen og er i ferd med å dele ut mat, medisiner, førstehjelpsutstyr, helseartikler, med mer.
Foto: Redd Barna
Redd Barnas ansatte deler ut pakker med mat, vann og huslymateriale til familier. Vi står klare til å dele ut medisiner og utstyr til sykehusene. Vi skal sette opp trygge lekeområder for barna med ansatte som er spesielt trenet til jobbe med traumatiserte barn.
Foto: REUTERS/Suhaib Salem
Barn i Gaza lider fremdeles av traumer etter krigen for fire år siden. Barn sliter med symptomer som mareritt, irritabilitet, sengevæting, mørkeredsel og søvnmangel. I forrige krig ble 300 barn drept. Barna i Gaza trenger psykososial støtte og skolegang.
Foto: Redd Barna
Redd Barna har arbeidet i Gaza i 40 år og startet nødhjelpsresponsen på fredag. På fredag begynte vi å dele ut mat, førstehjelpsutstyr og andre livsnødvendigheter. En rapport fra juni i år viste at 54 prosent av palestinerne i Gaza – hvorav 428 500 barn – lider av matmangel. Mer enn en tredel (38 prosent) av barna lever i fattigdom og over 30 prosent av de voksne er arbeidsledige.
Foto: Redd Barna
En Redd Barna-rapport fra juni i år viste at sykehusene i Gaza mangler essensielt utstyr som røntgenmaskiner, laboratorieutstyr, batterier og reservedeler fordi mye medisinsk utstyr ikke slipper gjennom blokaden. Under militæroperasjon ”Cast Lead” i 2008-2009 ble 40 helseklinikker og 12 sykehus ble ødelagt. Og 24 skoler ble ødelagt. Til sammen 325 000 mennesker mistet hjemmene sine. På grunn av blokaden har infrastruktur og hjem vært svært vanskelige å bygge opp igjen.
Foto: Redd Barna
Barn som blir drevet på flukt, slik som under konflikten mellom Gaza og Israel, får ikke gå på skolen. Skolene brukes ofte til tilfluktssteder for flyktningene. En av de største drømmene til barn som opplever krig og konflikt er å begynne på skolen igjen. Barna i Gaza er nå tilbake på skolebenken etter at våpenhvilen ble inngått forrige onsdag.