Foto: Wikipedia
- Det er lov å feire Mandelas budskap, ta dem til oss og takke en mann som dedikerte sitt liv slik at andre skulle få det bedre, sier Tove R. Wang

Nelson Mandela viste sitt engasjement for barn mange ganger. I 1993 ga han pengene fra Nobels fredspris til barneorganisasjoner og i 1995 ga han en tredel av presidentlønnen sin til å opprette Nelson Mandela barnefond i Sør-Afrika.

- Redd Barna vil kondolere det sør-afrikanske folket med tapet av deres landsfader. Samtidig vil jeg si som våre kolleger i Redd Barna i Sør-Afrika, at det er lov å feire hans budskap, ta dem til oss og takke en mann som dedikerte sitt liv slik at andre skulle få det bedre, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Styreleder Neven Hendricks i Redd Barna Sør-Afrika sier følgende om det folkekjære ikonet: «Madiba har vandret en lang vei og hans ettermæle vil leve evig. I framtiden vil de som søker en stemme, låne hans. De som befinner seg i mørket vil bruke hans ord for å finne lys. Hans fundamentale respekt for menneskeheten og hans kjærlighet til barn vil fortsette å inspirere sør-afrikanere og mennesker fra alle nasjoner å vite at en bedre fremtid er mulig. Det er en trist dag, men det er viktig å reflektere over hans forpliktelse og engasjement for å bygge en verden der alle barn er født like og har styrken til å gå sine egne, selvvalgte veier.»

Foto: Redd Barna/Jodi Bieber
Mange har lyttet til Mandela, og hans ord vil forhåpentlig smitte og gi barn en bedre hverdag også i framtiden.

- Med Mandelas bortgang har vi mistet en kjempe som i kraft av sine ord og handlinger vil prege oss lenge. Han satte en standard for ord som forsoning, respekt og likhet som ga gjenklang i en hel verden. Særlig vil jeg peke på hans respekt for barn og barns rettigheter. Utfordringene er fortsatt mange når det gjelder å oppfylle barns rettigheter i svært mange land. Men mange har lyttet til Mandela, og hans ord vil forhåpentlig smitte og gi barn en bedre hverdag også i framtiden, sier Wang.

«Våre barn er fjellet som framtiden skal bygges på, vår største ressurs som en nasjon. De skal lede vårt land, skape velstand og gi omsorg og beskytte vårt folk», sa Mandela.