Siden 15. mars 2011 har vi hørt utallige tragiske historier fra Syria. Halvparten av landets befolkning - over 11 millioner mennesker - er drevet på flukt. Nesten hver fjerde flyktning i verden i dag er fra Syria.

3,5 millioner barn er internt fordrevet i et krigsherjet og livsfarlig land. I tillegg har over 2 millioner barn registrert seg som flyktninger i land utenfor Syria. Redd Barna vil bruke markeringen av fireårsdagen for krigen til å fokusere på barna, som alltid vil være de mest sårbare i en krisesituasjon. Hvor blir det av barna? Hva kan Norge gjøre for barn som har levd fire år i krig?

Kartet nedenfor gir en oversikt over antall barn som har flyktet fra Syria, og til hvilke land de har reist. Tallene er basert på registrerte flyktninger i FN-systemet. Vi regner halvparten av de registrerte flyktningene som barn, basert på aldersgrupper i Syrias befolkning.

Foto: Redd Barna/Pia Grasli
OBS! Fra Italia har vi kun tilgang på tall fra 2014. Tall fra andre land er registrert siden Syria-konflikten brøt ut.

Gode naboer

Krigen i Syria har fått store konsekvenser for nabolandene. Rundt fire millioner mennesker har flyktet til nabolandene Tyrkia, Libanon, Jordan og Irak.

Libanon har tatt i mot over én million flyktninger alene – et folk som i utgangspunktet teller drøyt fire millioner i et landområde på størrelse med Rogaland. Dette har ført til stor belastning på vannforsyning, helsevesen og skoler i landet, som har sett seg nødt til å stenge grenseovergangen til Syria flere ganger. Mange syriske flyktninger ser ingen annen mulighet enn å ta livsfarlige fluktruter over Middelhavet for å unngå krigen.

Festning Europa

Noen kommer frem til Europa – mange med et intenst ønske om å komme til Norge, Sverige og Tyskland. De fleste av dem tar sjøveien fra Libya til Italia. Dette er en livsfarlig reise, siden nyttår har over 300 mennesker mistet livet i Middelhavet.

I Italia jobber Redd Barna på mottakssentre. Vi tar imot flyktningene når de kommer til land på Lampedusa og på mottakssentre i Sicilia, der behovene deres blir registrert og der de får akutt hjelp, medisinsk hjelp og hygieniske artikler. Redd Barna driver også gjenforeningsarbeid og oppfølging av mindreårige uten foreldre og sørger for rettshjelp og psykososial støtte til familier med små barn. Italia forventer at 200 000 flyktninger tar sjøveien til Europa fra Syria og andre land i løpet av 2015.

Se Redd Barnas David Brændeland kommenterer flyktningkrisen til World Street Journal fra Sicilia (saken fortsetter under filmen):

Uakseptabelt at naboland tar alt ansvaret

Norge har tatt i mot snaut 4000 flyktninger fra Syria, og hevder at kapasiteten til å ta i mot flyktninger er sprengt. I forbindelse med fireårsmarkeringen tok åtte av Norges viktigste organisasjoner til orde denne uken for en nasjonal dugnad for syriske flyktninger. Vi savner politisk lederskap og humanitært engasjement i tråd med krisens ekstraordinære brutalitet og omfang. 

- Borgerkrigen i Syria er den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig. Det er uakseptabelt at Jordan, Libanon og de øvrige nabolandene til Syria alene må ta ansvaret for menneskene som har greid å flykte fra krigen, mener Redd Barnas generalsekretær Tove Wang. - Nå må Norge vise solidaritet og åpne opp for langt flere syriske flyktninger enn vi gjør i dag. Vi ber norske myndigheter om å ta imot 10 000 syriske kvoteflyktninger, derav mange barnefamilier, sier hun.

Tid for nasjonal dugnad

Foto: Redd Barna/Khalil Ashawi
8 år gamle "Ghazal" ønsker seg fargebøker, varme og nytt telt.

På 1990-tallet tok Norge mot 13 000 flyktninger fra Bosnia. Dette ble mulig, fordi politikere UDI, kommuner og private organisasjoner konstaterte at «der det er hjerterom, er det husrom» og improvisert gjennom en real nasjonal dugnad.

- Den gangen viste politikerne handlekraft for å gi flyktninger det de trenger mest; beskyttelse, sier Wang. – Redd Barna går nå sammen med en rekke andre organisasjoner for en lignende løsning for syriske flyktninger, og vil bruke denne triste markeringen til å sette dette på dagsorden.

Redd Barna vet det finnes engasjement for de syriske flyktningene lokalt i Norge, og ber myndighetene ta i mot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria over to år. Dette er viktig for syriske barn, men også for nabolandene som fortjener støtte og takknemlighet for solidariteten de har vist de siste fire årene.

Besøk barn i Za'atari

Vil du lære mer om hvordan barn har det i flyktningleir anbefaler vi en ny norsk app om livet i Za'atari-leiren i Jordan. Den kan lastes ned i iTunes/Google Play ved å søke på "Zaatari". Her kan du se på de flotte bildene barna har tatt, lese deres historier, lære om flyktningkrisen, samt bidra økonomisk til arbeid med flyktningene.

Link til app Android >
Link til app iOS >