Foto: Redd Barna / David Brændeland
Zin (t.h.) og Kaun deltar på Redd Barnas #VoteforChildren kampanje, der de ber myndighetene og velgere om å satse mer på barna i landet.

- Demokrati er at vi kan si hva vi vil, og blir lyttet til. Først når barn blir lyttet til og respektert kan man si at vi har fått demokrati i Myanmar.

Det mener 18 år gamle Zin. Denne uken kan hun for første gang få delta i det som er forventet å være det første demokratiske valget i Myanmar på flere årtier. Zin bor sammen med familien sin i et av de fattigere områdene av hovedstaden Yangon. Et område som der over 50 års militærregime og nedprioritering av sosiale tjenester, som skole og helsevesen, har satt sine spor.

Situasjonen for mange barn i Myanmar, før valget 8.november, er alvorlig. Landet er blant de fattigste i Asia, noe som blant annet fører til at 4,4 millioner barn i skolealder ikke går på skole. Zin er en av dem.

- Da jeg var 13 år måtte jeg slutte på skolen og hjelpe til i familiebedriften for at vi skulle kunne klare oss. Jeg skulle ønske jeg kunne ha fortsatt, men vi hadde ikke råd. Kunne jeg forandre én ting i landet vårt, ville det vært at skolen skulle bli bedre og at den skulle bli gratis for alle barn, sier Zin.

Foto: Redd Barna / David Brændeland
For bare et par år siden ville det vært helt utenkelig med valgmøter. Nå drives valgkamp aktivt flere steder i Myanmar. Her fra et valgmøte Redd Barna arrangerer i Øst-Yangon.

Fattigdom i arv 


Zin er i disse dager blant flere hundre barn og unge som deltar i Redd Barnas og UNICEFs prosjekt #VoteforChildren. Her ber de velgere og politikere om å satse mer på skolegang for barn i framtiden.

Over halvparten av alle barn i Myanmar lever i dag i fattigdom. 145 barn dør hver dag, mange av årsaker som kunne vært forhindret og utdanningssystemet er kraftig underfinansiert. 

Fattigdommen fører til barnearbeid, som igjen forhindrer barn i å gå på skole, som igjen fører til mer fattigdom. Slik går fattigdommen i arv.

Skal stemme ved valg

Mer penger fra statskassa til skole og helsevesen er en av kampsakene for Redd Barna i Myanmar. Mange familier forteller at de er helt avhengige av bedre velferdsordninger, særlig bedre helse- og skolevesen, i framtiden. 

Khin Moj Kyin er selv familiefar og bor i tettstedet Wae Taunt, noen timers kjøretur utenfor Yangon. Her er fattigdommen høy, og svært mange lider av underernæring.

– Jeg tror de fleste kommer til å stemme ved valget her. Men det er ikke tilstrekkelig med valg. Skal det virkelig bli demokrati i Myanmar må de gjøre endringer med helse, skole og sosialvesen. Dette er helt avgjørende for at landet skal kunne bevege seg i demokratisk retning, mener han.

Foto: Redd Barna / David Brændeland
Akabo (3) deltar på Redd Barnas førskoleprosjekt i Oktwin noen timer utenfor hovedstaden i Myanmar.

Blir forberedt på skolegang

Redd Barna gjør det de kan for å bidra til å bryte fattigdomssirkelen. I Wae Taunt, og flere andre steder, driver de førskoleprosjekter, der barn mellom 3 og 5 år og deres foreldre blir trent til å møte utfordringene de får på skolen senere.

3 år gamle Akabo deltar på et av disse programmene, som nylig startet opp. Gutten sitter og leker på gulvet, mens moren hans forteller at de sliter med å skaffe nok mat på bordet.

- Jeg er glad for at Akabo kommer hit slik at han kan utvikle seg, og lære å lese, skrive og huske. Samtidig er jeg fortsatt litt bekymret for Akabos framtid. Derfor skal jeg bruke min stemme ved valget. Kanskje vil det kunne føre tilbedre skoler, med internasjonal standard til når han begynner på skolen, sier hun.

Foto: Redd Barna / David Brændeland
Thurin (15) måtte slutte å gå på skole, fordi familiene trengte pengene han tjener på å jobbe.

– Avskaff barnearbeid!

På et valgmøte, øst i Yangon, forteller Thurin, 15 år gammel, forsamlingen som er møtt opp om hvordan barnearbeid bør avskaffes. I dag jobber 1,6 millioner barn mellom 10 og 18 år i Myanmar.

– Jeg fikk gå på skole fram til jeg var cirka 13. En dag kom moren min inn til meg og sa at jeg måtte slutte på skolen, og begynne å jobbe, for å være med å forsørge familien. Nå jobber jeg 11 timer om dagen på en skofabrikk. Det er svært tungt arbeid, fordi jeg må løfte tunge kasser, forteller han til forsamlingen som har møtt opp.

Etter møtet, viser de frammøtte sin støtte til at Myanmars neste regjering skal gjøre mer for å oppfylle barns rettigheter ved å markere fingeravtrykkene på en plakat.

Foto: Redd Barna / David Brændeland
En deltaker på valgmøte i Øst-Yangon viser med fingeravtrykk at hun støtter arbeidet for barns rettigheter før valget 8.november.

Fattigdom i Myanmar

- 10 millioner barn lever i fattigdom.  (61 % av alle barna her).

- 1 av 5 barn i Myanmar er underernærte. Mange av dem alvorlig.

- 145 barn under fem år dør hver dag, mange av dem av sykdommer som kunne vært forhindret. Dette er for eksempel lungebetennelse, malaria og underernæring. 

- 2,3 millioner barn mangler toalett,

- 5 millioner barn mangler rent vann.

- 4,4 millioner barn i skolealder (1 av 3) går ikke på skole.