I Ny Tid 29.august sier statsminister Erna Solberg at «den mest effektive bistanden vi kan yte, er å gi direkte hjelp i Syrias nærområder». Hun argumenterer med at penger brukt i regionen dekker utgifter til flere flyktninger, enn de samme pengene vil gjøre i Norge. Jeg tror vi alle skjønner at det er dyrere å gi en flyktningfamilie et godt tilbud i Norge, enn under svært enkle kår i overfylte leire. Men situasjonen for flyktninger fra Syria er altfor alvorlig til at vi kun kan redusere det til et spørsmål om effektiv bruk av penger.

Realiteten er at situasjonen i Syria og nabolandene er desperat. Kapasiteten i Libanon, Irak og Jordan er sprengt. Over tre millioner mennesker har strømmet inn over grensene til Libanon, Irak og Jordan. Et lite land som Libanon, land med 4,5 millioner innbyggere, har tatt i mot mer enn én million flyktninger. Så langt har bare 124 000 flyktninger fått asyl i europeiske land. Våre folk på bakken sier klart og tydelig fra at utfordringen med å huse flyktningene ikke kan løses lokalt alene, nærmest uansett hvor mye penger som legges på bordet

Regjeringen har sagt at det ikke utgjør en stor forskjell om Norge tar i mot 1000 eller 5000 flyktninger. Det er vi helt uenig i. For de 4000 foreldre og barn som kunne fått en tilfluktshavn i Norge, betyr det alt. Det er forskjellen på en håpløs tilværelse under kummerlige kår, og en trygg hverdag hvor barna får vokse opp med framtidsmuligheter.

Når FNs høykommissær for flyktninger spesifikt ber Norge gi beskyttelse til «syke, sårbare, handikappede barn og bombeofre» handler det om at vi må ta vår del av ansvaret. Dette er de mest sårbare flyktningene som ikke kan få tilstrekkelig medisinsk behandling i leirene, og som må hentes ut. Istedenfor å unnskylde oss med at norske kommuner ikke har kapasitet, bør regjerningen gi kommunene tilstrekkelig økonomisk bistand til å ta i mot mennesker som desperat trenger vår hjelp. Norges vilje til å ta imot kvoteflyktninger er en viktig del av internasjonal byrdefordeling, og hvis ikke vi har kapasitet – hvem har det da?