Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Redd Barnas frivillige Carla Armando Mataval møter jevnlig ti år gamle Antonio. Før var den hiv-smittede gutten syk hele tiden. Nå er han kvitt helseplagene i hverdagen.

I Mosambik har Redd Barna startet ”Trapp opp håpet”-prosjektet. De siste seks årene har over 17 000 hiv-smittede og pårørende barn blitt hjulpet bare i dette området.

Totalt i hele Mosambik har Redd Barna hjulpet nærmere 80 000 mennesker som lever med eller er berørt av viruset de siste seks årene. 

Hverdagsheltinnen

– Jeg besøker omtrent 55 personer i uken. Ti av dem er så syke at jeg besøker dem daglig. Jeg vasker, lager mat og sørger for at de for i seg medisinene sine. De andre er jeg også innom regelmessig, sier Redd Barna-aktivisten Carla Armando Mataval.

Vi møter Carla sammen med Antonio, en av hennes pasienter.

Antonio er ti år, forlatt av moren sin og hiv-positiv. Da han var åtte år gammel,  var han alvorlig syk av aids. Gutten hadde store sår over hele kroppen, kronisk diaré og hovne kroppsdeler. Carla hadde hørt av noen i landsbyen om en liten gutt som var alvorlig syk. Hun besøkte ham straks, fikk ham til sykehuset hvor han ble testet og satt på medisiner. I dag er Antonio så frisk at ingen kan ane hva han har vært igjennom. Nå passer bestemoren på at han kommer seg av sted til skolen hver dag.

– Jeg  føler meg heldig som har denne jobben, og jeg har fått mange gode venner de siste årene, sier Carla.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Takket være støtten fra Redd Barna til uniform og skolemateriell får Antonio nå gå på skolen.

Kurs i å hjelpe

Utvalgte enkeltpersoner som allerede har en sentral rolle i landsbyen, blir engasjert og får kursing hos Redd Barna i temaer som hiv og aids, hygiene, viktigheten av barns utdanning og omsorg. Deres arbeid er å spre informasjonen og ta vare på de familiene som trenger ekstra hjelp, med fokus på barna. Per i dag har vi nærmere 400 aktivister i Mosambik.

Hver aktivist har mellom 10 og 20 familier hver som de besøker regelmessig. Utover at de tar tak i selve sykdommen og får folk avgårde til testing og medisinering, sørger de for at barna kommer seg på skolen, får skoleuniformer og undervisningsmateriell, mat og omsorg som de ofte ellers ikke kunne fått fra syke foreldre.

Det virker så enkelt, men hiv og aids er tabu i Mosambik. Ingen snakker med de som man antar er syke. Diskriminering og utestenging er helt vanlig kost for en som er smittet. Redd Barnas frivillige kan endre holdninger lokalt, og utgjør dermed en livsnødvendig forskjell.