Foto: Redd Barna/Hannah Maule-Ffinch
Peragie har født tvillinger på klinikken til Patrice. Fødselen var komplisert, men de var forberedt på ekstra utfordringer.

– Det innebærer stor risiko å bli gravid her. Det er vanskelig å ta seg frem på grunn av fjellene, og mange mødre risikerer å miste for mye blod før de kommer frem til sykehuset. Noen ganger må de føde langs veien. Kulden er også farlig for de små og mange får lungebetennelse.

Patrice forteller fra Kirambo helsesenter i Burera, nord i Rwanda. Hun har jobbet som jordmor i 5 år, etter å ha tatt et kurs organisert av helsemyndighetene og Redd Barna. Tidligere var hun sykepleier.

Forskjellene øker 

Til tross for at Rwanda er blant verdens fattigste, har landet klart å redusere barnedødeligheten og er et av få land sør for Sahara som vil nå tusenårsmål 4 og 5.
Men slik er det ikke for alle barn. Rapporten «

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
», som Redd Barna lanserer torsdag, viser at forskjellen i risikoen for å dø før du fyller fem år øker innad i cirka 4 av 5 utviklingsland.

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Rapporten "Lottery of Birth" viser at de gode resultatene fra Rwanda ikke er gjeldende på verdensbasis. Forskjellene øker i 4 av 5 utviklingsland.

Ifølge rapporten sakker arbeidet med å bekjempe barnedødelighet akterut blant de mest utsatte gruppene i mange land. Muligheten for å overleve 5-årsdagen avhenger av om man tilhører gruppen barn som har «trukket vinnerloddet» eller ikke.

Barn som blir født på landsbygda, i nedprioriterte regioner, som tilhører en bestemt etnisitet eller som har fattige foreldre, får ikke ta del i utviklingen mot nye tusenårsmål, sammenliknet med resten av befolkningen i landene. Forskjellene øker i hele 78 % av utviklingslandene Redd Barna har undersøkt.

I skyggen av tusenårsmålene

Foto: Redd Barna/Hannah Maule-Ffinch
På klinikken Patrice jobber har enkle grep, som denne båren, gjort at flere gravide kvinner får helsehjelp og flere barn overlever.

Urettferdigheten øker også i land som har oppfylt tusenårsmålene. I Niger, som er antatt å være på vei til å oppnå tusenårsmålene på barnedødelighet, er det fem ganger større sjanse for å dø i enkelte regioner enn i andre. Denne forskjellen har blitt dobbelt så stor siden 1998.

– Det internasjonale samfunnet kan ikke være bekjent av urettferdighetene som vises i rapporten. Det kan ikke være slik at hvor du er født, hvilken etnisitet du tilhører eller hvor rik familie du fødes inn i avgjør sjansen for at du overlever 5-årsdagen, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Gratis helsetjenester løsningen

Wang sier at det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, kan og må redde flere fattige barns liv.

– Dette kan man gjøre ved å sørge for gratis helsetjenester til alle. I tillegg må man sikre at også de aller fattigste får tilgang til livreddende helsearbeidere. Ingen tusenårsmål bør være nådd før alle barn i alle økonomiske og sosiale grupper er tatt med, når status gjøres opp i 2030, sier Wang.

Foto: Redd Barna/Hannah Maule-Ffinch
Peragie kunne gå hjem med tvillingene 3 dager etter fødselen. Tidligere fikk kvinnene kun plass på klinikken den dagen de fødte.

At tilgangen til helsetjenester er viktig vet Patrice, som også har flyttet nærmere klinikken for alltid å være tilgjengelig.

– Jeg så mange mødre med problemer, og jeg følte at jeg kunne gjøre en forskjell ved å hjelpe dem med utfordringer de møtte ved fødsel, sier hun om hvorfor hun ville bli jordmor. – Det gjør meg glad å se hvordan mennesker som kommer inn i smerte, kan reise igjen å være friske. Jeg får mot av å hjelpe andre personer, forteller hun.

Redd Barna har jobbet i Burera, Kenya siden 2007, blant annet med å kurse helsearbeidere og jobbe mot myndigheter for å øke bidrag til landets helsebudsjett. Rwanda bruker nå 6 % av BNP på helse, mens de fleste naboland bruker rundt 2 %. Til sammenligning brukte Norge 9,6 % i 2013.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.