Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna ønsker forslag på noen som har gjort en innsats for barn. Kanskje du vet om noen? Redd Barnas rettighetspris skal gå til noen som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge.

Prisen ble tidligere kalt Eglantyne Jebb-prisen, etter Redd Barnas grunnlegger. Nå har prisen byttet navn til Redd Barnas rettighetspris. Dette er syvende året at Redd Barna deler ut en pris til noen som fortjener heder for sitt barnerettighetsarbeid. Nytt i år er at prisen også kan gis til folk som har jobbet for barns rettigheter utenfor Norge. Prisen skal fortsatt gå til kandidater fra Norge, men nå kan det også bety nasjonale kandidater som har jobbet med barnerettigheter i andre land.

Send inn ditt forslag

Nå ønsker Redd Barna dine forslag til kandidater til Redd Barnas rettighetspris for 2015. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter i eller utenfor Norge.

Du kan sende inn dine forslag, gjerne med begrunnelse, på dette skjemaet. Fristen for å sende inn forslag er 13.april 2015.

Redd Barnas hovedstyre beslutter hvem som skal tildeles prisen. Prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk. Tidligere har prisvinnerne fått kunstverk av den anerkjente billedkunstneren Elisabeth Werp. Nå åpner Redd Barna for å også gi andre kunstverk, verket kan for eksempel være laget av barn selv.

Redd Barnas rettighetspris deles ut 25.august 2015. Prisutdelingen skjer under et barnerettighetsseminar.

Les mer om prisen her.

Foto: Marianene Abunada
Fargespill vant prisen i 2014. Det var etter råd fra barn og unge at Fargespill fikk rettighetsprisen. Barn og ungdom som ga råd til Redd Barna om hvem som burde vinne prisen, sa at Fargespill kan være med på å forhindre og bryte ned fordommer på et tidlig aldersnivå.

Mange verdige vinnere

Tidligere vinnere av Redd Barna-prisen (da kalt Eglantyne Jebb-prisen) er:
2014: Fargespill
Fargespill, med 80 barn og ungdom fra 30 ulike nasjoner, fikk prisen for å ha spredt farge og glede over hele Norge, og vært en viktig brobygger mellom kulturer.

2013: Lucy Smith
Barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith fikk prisen for sitt livslange engasjement for barns rettigheter. Lucy Smith gikk bort samme dag som hun skulle få prisen, etter lang tids sykdom. På forhånd hadde Smith uttrykt stor glede over å ha blitt tildelt prisen.

2012: Anne Rønneberg
Tannlege Anne Rønneberg fikk prisen for sitt arbeid med å øke bevisstheten om overgrep mot barn.

2011: Supernyttt
Supernytt fikk prisen for sitt arbeid for barns tilgang til informasjon om saker som angår dem, og for at barn skal bli hørt.

2010: Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for barnevernsbarn fikk prisen for sin innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet.

2009: Hans Majestet Kong Harald
Hans Majestet Kong Harald fikk prisen fordi han har vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år.