Foto: Redd Barna
Redd Barna har etablert prisen for å minnes Eglantyne Jebbs arbeid og tankegods, og til inspirasjon for de som kjemper for at barn skal få sine rettigheter oppfylt i Norge i dag. Prisen deles ut rundt Eglantyne Jebbs fødselsdag som er 25. august.

Hvert år deler Redd Barna ut en nasjonal barnerettighetspris, kalt Eglantyne Jebb-prisen. Eglantyne Jebb regnes som Barnekonvensjonens mor, og Redd Barnas grunnlegger. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter. Nå kan du komme med dine forslag til hvem som bør få årets pris. Skriv inn ditt forslag her innen 14. mars.

Pris til inspirasjon

Prisen er oppkalt etter Redd Barnas grunnlegger og kvinnen som regnes som Barnekonvensjonens mor, Eglantyne Jebb. Hun skrev den første erklæringen om barns rettigheter i 1923. I 1919 stiftet hun "Save the Children". Redd Barna har etablert prisen til minne om hennes arbeid og tankegods, og til inspirasjon for de som kjemper for at barn skal få sine rettigheter oppfylt i Norge i dag. Prisen deles ut rundt Eglantyne Jebbs fødselsdag som er 25. august. Redd Barnas hovedstyre beslutter hvem som skal få prisen. Barn og unge er med i prosessen med å komme frem til vinnere av prisen. Selve prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk av den anerkjente billedkunstneren Elisabeth Werp.

Tidligere prisvinnere

Foto: Aina Johnsen Rønning
Lucy Smith gikk bort samme dag som hun skulle motta prisen, men uttrykte på forhånd stor glede over å få Eglantyne Jebb-prisen. Bildet er fra dagen hvor Lucy Smith fikk administrasjonsbygget ved universitetet i Oslo kalt opp etter seg.

Første året Eglantyne Jebb-prisen ble delt ut, var for seks år siden. Da var det Hans Majestet Kong Harald som fikk prisen for å ha vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år. Redd Barna ønsket spesielt å hedre Kong Harald for hans engasjement i foranledningen til og i forbindelse med premieren av animasjonsfilmen Sinna Mann. Kongen har vært uredd i kommunikasjon med barn om vold og overgrep, og fremstår således som et forbilde for andre voksne ved å bryte tabuer om hva vi kan snakke om. Kongens budskap til barn om at det ikke er deres skyld, har nådd fram til mange.

Året etter gikk prisen til Landsforeningen for barnevernsbarn, for deres innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet. I 2011 fikk NRKs "Supernytt" prisen for sitt arbeid for barns tilgang til informasjon om saker som angår dem, og for at barn skal bli hørt. I 2012 gikk prisen til tannlege Anne Rønneberg, for hennes mangeårige arbeid med å øke bevisstheten om overgrep mot barn.

I fjor fikk barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith Eglantyne Jebb-prisen for sitt livslange engasjement for barns rettigheter. Hun begynte tidlig å engasjere seg for barns rettigheter og har bygget opp barneretten i Norge. Lucy Smith gikk bort samme dag som hun skulle få prisen, etter lang tids sykdom. På forhånd hadde Smith uttrykt stor glede over å ha blitt tildelt prisen.

Kom med forslag

Nå ber Redd Barna om ditt forslag til hvem som skal få prisen i år. Hvis du kjenner til en person, en gruppe, organisasjon, bedrift eller andre som du synes fortjener spesiell heder for sitt arbeid for å styrke barns rettigheter, send inn forslaget ditt med en kort begrunnelse ved å bruke dette skjemaet. Redd Barna vil gjerne ha forslag både fra barn og voksne, og håper dere kan sende inn gode forslag innen 14. mars.