Foto: Redd Barna/Amber Khan
Jarle Ring sitter i styret til Hasle-Løren fotballklubb og er en av initiativtagerne til kampen.

Før påske donerte Hasle-Løren fotballklubb 50 fotballer til Redd Barna. Fotballene ble fordelt på Løren transittmottak og Hvalstad mottak.

Som et ledd i klubbens målsetning om å bidra til integrering, ble ungdommer på Hvalstad mottak inviterte til fotballkamp nylig. Det satte de stor pris på.

Løft i hverdagen

Ungdommene på Hvalstad spiller ofte løkkefotball. Men å spille mot en lokal fotballklubb var utvilsomt et høydepunkt.

– Fotball gir ungdommene et løft i en ellers innfløkt hverdag. Dessuten bidrar sporten til positiv selvfølelse. Vi er derfor svært glade for initiativet fra Hasle-Løren fotballklubb. Dette er et viktig og kjærkomment tiltak, sier trener på Hvalstad mottak, Stian Birkenes.

Fotball universelt "språk"

Foto: Redd Barna/Amber Khan
Hasle-Løren fotballklubb møtte Hvalstad til fotballkamp.

Enhver fotballentusiast identifiserer seg med fotball. På fotballarenaen er alle likeverdige og sporten kjenner ingen landegrenser.

– Ungdommene på Hvalstad har ulik bakgrunn og snakker dermed forskjellig språk. Hos oss fungerer fotball som et inkluderende verktøy. Treningene styrker samholdet, samtidig lærer de å samarbeide utenfor fotballbanen, sier Stian Birkenes. 

Heller ikke med spillerne fra Hasle-Løren fotballklubb var språket en barriere. Etter kampen fikk alle servert brus og kaker, og begge lag fikk mulighet til å bli bedre kjent. Ikke overraskende preget fotball alle samtaler.