Foto: Redd Barna
Det var en stor og ivrig gjeng frivillige som deltok på den åpne dagen på Refstad asylmottak, og gjorde dagen til en flott opplevelse for beboerne og besøkende.

Redd Barna-uka startet i helgen, så noen av arrangementene har allerede vært, og de har blitt godt besøkt. På Averøy på lørdag kom det over 160 på internasjonal lunsj, og av dem var det mange flykninger, og rundt 50 barn. Det ble servert mat Somalia, Eritrea, Russland, Thailand, Tyskland og Norge. Lunsjen ble supplert med mat fra den lokale pizzarestauranten siden det kom så mange barn og voksne.

Søndag åpnet fotoutstillingen "Først og fremst barn" på Galleri F15 på Jeløya, Moss. Fotograf Rebecca Jafari og Redd Barna har fulgt barn og unge som bor på asylmottak. Gjennom fotografier, tekst og lyd får vi et nært innblikk i en barndom få av oss kjenner. Forfatter Jon Michelet åpnet og mange folk tok søndagsturen til åpningen. Gjennom hele uka kommer det skoleklasser som får omvisning og foredrag om barns rettigheter. Utstillingen henger frem til 17. april, se mer på facebook her.

På søndag var det også åpen dag på Refstad asylmottak. Redd Barnas frivillige og 41 beboere fra Teisen mottak sørget for at alle de som møtte opp fikk en flott dag – inkludert ordføreren i Oslo, Marianne Borgen.
Det har også vært et informasjonsmøte i Rjukan, og stands i flere regioner.

Dette skjer i regionene fremover:

Region Nord

Bodø, torsdag 7.april:
Informasjonsmøte for frivillige
Redd Barna holder informasjonsmøte for deg som ønsker å bli frivillig i Redd Barna Bodø. Opplæringen finner sted på Nord Universitet, fra kl. 17.30-20.00.
Se mer om informasjonsmøtet på facebook her.

Region Midt

Stjørdal, tirsdag 5. april:
Filmvisning «De andre»
Redd Barna Stjørdal inviterer til visning av dokumentarfilmen "De andre" av Margreth Olin i anledningen av Redd Barna Uka 2016. Filmen handler om enslige mindreårige asylsøkere som har fått midlertidig opphold i Norge, og hvordan det går med dem. I tillegg til filmvisningen vil det bli gitt informasjon om Redd Barnas arbeid i Midt-Norge.
Se mer om filmkvelden på facebook her.

Trondheim, onsdag 6.april:
Enslige mindreårige asylsøkere i Trondheim - hva kan jeg gjøre?
Bli med og lær mer om enslige mindreårige asylsøkere, hvordan situasjonen er i Trondheim, og hva ungdommene selv mener de har bruk for. Janne Raanes, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna forteller om enslige mindreårige asylsøkeres situasjon, Trondheim Kommune informerer om hvordan situasjonen er lokalt og hvordan kommunen jobber med enslige mindreårige asylsøkere. Du får også høre fra en enslig mindreårig asylsøker selv, og fra Redd Barna i Region Midt om hvordan du kan bidra.

Se mer om arrangementet på facebook her.

Trondheim, onsdag 6.april
Lunsjmøte sammen med UDI
Region Midt arrangerer også Barnerettighetslunsj i samarbeid med UDI om trygg frivillighet for barn på asylmottak. Se mer om lunsjen på facebook her.

Steinkjer, torsdag 7.april
Enslige mindreårige asylsøkere i Steinkjer - hva kan jeg gjøre?
Her får du høre fra Janne Raanes, fra en enslig mindreårig asylsøker og fra Redd Barna i Region Midt. I tillegg informerer Elin Vinje, leder av Flyktningetjenesten ved Steinkjer Kommune, om situasjonen lokalt og hvordan kommunen jobber med enslige mindreårige flyktninger.

Se mer om arrangementet på facebook her.

Trondheim, lørdag 9.april
 Åpent møte: barn på flukt
Redd Barna Trondheim inviterer til åpent møte om barn på flukt. Hvordan oppleves det å flykte fra krig? Hva møter barn som flykter til Europa? Hvordan kan vi engasjere oss for barn på flukt her i Norge? Du får høre både fra fagfolk og fra flyktninger, det blir servert tradisjonell syrisk mat og et syrisk barnekor skal synge.
Les mer om det åpne møtet på facebook her.

Region Øst

Oslo, fredag 8.april
Frokostmøte: Det verste er å vente
Redd Barna Oslo til frokostseminar om konsekvensene for barn dersom regjeringas innstrammingsforslag blir vedtatt. Camilla Engeset, spesialrådgiver i Redd Barna på flyktningfeltet, skal snakke om betydningen av midlertidig oppholdstillatelse for enslige barn og Margreth Olin skal fortelle om erfaringene hun gjorde seg under innspillingen av dokumentarfilmen "De andre" fra 2012. I tillegg skal Priya Shoor fortelle hvordan man kan påvirke gjennom frivillig arbeid.

Se mer om frokostmøtet på facebook her.

Oslo, fredag 8.april
Frivillige inviterer til gratis konsert
Frivillige i Oslo dere hjertelig velkommen til et åpent og gratis arrangement for flyktninger, frivillige og andre interesserte. Beboere fra Refstad, Torshov og Teisen transittmottak er blant de inviterte. Vi ønsker å samle så mange som mulig til en kveld fylt med musikk, dans, nye bekjentskap, og god stemning.
En rekke spennende artister ønsker å dele denne kvelden med oss & krydre tilværelsen for beboerne.
Se mer på facebook om hvem som skal opptre og hva som skjer på konserten som holdes på Torshov her.

Region Vest

Ålesund, tirsdag 5.april:
Barn på flukt - Gjennom Europa til Ålesund
Redd Barna Region Vest inviterer til åpent seminar om barn på flukt og situasjonen for barn på mottak og enslige mindreårige asylsøkere i Ålesund. Generalsekretær i Redd Barna Tove Wang kommer for å fortelle om barn på flukt gjennom Europa.

Se mer om seminaret på facebook her.

Bergen, onsdag 7.april
Seminar om enslige mindreårige asylsøkere
Barndom på vent - levekår for enslige mindreårige asylsøkere
Redd Barna Region Vest og Bergen Press inviterer til åpent seminar om levekårene til enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Samfunnsforsker Hilde Lidén vil holde et innlegg om levekår for enslige mindreårige asylsøkere på mottak. Bergen Press vil snakke om hvordan det står til med enslige mindreåriges rett til videregående utdanning.

Se mer om seminaret på facebook her. 

Region Sør

Sauherad, tirsdag 5.april
Åpent møte om barn på flukt

Redd Barna Sauherad inviterer til åpent møte om barn på flukt, og hva lokalsamfunnet kan bidra med på Akkerhaugen skole kl.18.30. Se mer om møtet på facebook her.

Kristiansand, onsdag 6.april:
Nesten Helg: Barn på flukt - traumebevisst omsorg

Nesten Helg-arrangement i samarbeid med ABUP på Kick Scene kl.19:30, med tema "Barn på flukt - Traumebevisst omsorg"
Gjester:
Tove Wang, generalsekretær Redd Barna
Abdul GhafarNoori
Torunn Fladstad og Guro Westgaard, RVTS
Benedikte Nilsen, EMA Hove

Les mer om arrangementet på facebook her.

Stavanger, Lørdag  9.april:
Familiedag på Sølvberget Kulturhus
Her blir det barnekonsert, og vi skal male på fredsduer og lage vennskaps-tre med håndtrykk fra barna. Ansiktsmaling og gratis boller blir det også. Starter kl.13.

Se mer om familiedagen på facebook her.

Vil du bli frivillig i Redd Barna?

Gå inn på www.reddbarna.no/blimed for å bli frivillig

eller send SMS med frivillig til 2434