Foto: Redd Barna/Kristin Marie Skaar
- Dette er jo noe som står mitt hjerte nært, sa den ferske utenriksministeren da han møtte Redd Barna på Slottsplassen.

- Dette er jo noe som står mitt hjerte nært og som vil bli viktig i arbeidet framover. Det er også forankret i regjeringsplattformen, sa den ferske utenriksministeren Børge Brende da han møtte Redd Barna på Slottsplassen i dag.

Gunvor Knag Fylkesnes overrakte huskelisten med åtte punkter som Redd Barna mener utenriksministeren bør ha med seg i arbeidet fremover. 

Redd Barna hadde ønsket seg en egen utviklingsminister. Regjeringsplattformen har en ambisiøs politikk for hvordan Norge skal ta internasjonalt lederskap på helse og utdanning. Nå regner Redd Barna med at Børge Brende i større grad en tidligere utenriksministre bruker store deler av sin tid på utviklingspolitikken, og deltar på de internasjonale møtene der utviklingspolitikken diskuteres og utformes internasjonalt. 

Foto: Redd Barna/Kristin Marie Skaar
Det er særlig åtte punkter Redd Barna mener utenriksministeren bør ta med seg i det viktige arbeidet videre.

Her er huskelisten:

 1. Redde tusener av barneliv gjennom økt satsning på universell helsedekning, slik at alle barn får tilgang til gratis helsehjelp, en kvalifisert helsearbeider og god ernæring.
   
 2. Ta globalt lederskap og doble bistanden til utdanning for å sikre at flere jenter og gutter går på skole og får en undervisning de faktisk lærer av.
   
 3. Satse på barn i nødhjelp og forebygging slik at barns behov og rettigheter, inkludert utdanning, settes først når katastrofer skal forebygges eller nødhjelp settes inn.
   
 4. Jobbe for en åpen internasjonal økonomi, mot kapitalflukt og for økte skatteinntekter slik at fattige land har mer penger å bruke på utvikling og på barn.
   
 5. Gi verdens barn en fremtid gjennom å få på plass en forpliktende og ambisiøs internasjonal klimaavtale med utslippskutt som svarer til togradersmålet og satsning på klimatilpasning for og med barn og unge.
   
 6. Jobbe for ambisiøse og forpliktende tusenårsmål fra 2015, med mål om at alle barn går på skole og lærer, ingen mødre eller barn dør av sykdommer som kan forhindres, og den økende ulikheten både i inntekt og tilgang til tjenester adresseres.
   
 7. Jobbe for at flere land respekterer og innfrir barns rettigheter, støtte opprettelsen av barneombud og arbeide for at land prioriterer barn i sine budsjetter.
   
 8. Gi barn klagerett gjennom å signere og ratifisere tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen, og jobbe for at andre land gjør det samme.