I en ny rapport advarer seks bistandsorganisasjoner om at flere hundre tusen syrere risikerer å bli presset til å returnere til Syria i 2018, til tross for at vold, bombing og rakettangrep fortsatt pågår og er en stor trussel for sivile. Motstanden mot å ta imot flyktninger vokser over hele verden og forholdene for flyktninger i Syrias naboland blir stadig vanskeligere. Samtidig har seirene til den syriske regjeringshæren skapt et feilaktig bilde av at det nå er trygt for flyktninger å returnere hjem.

Stenger grensene og presser syrere til å returnere

Foto: Flyktninghjelpen
To syriske besteforeldre forsørger nå sine åtte barnebarn. De bor i en flyktningleir i Hasakeh. Bestemoren ønsker å reise hjem til Syria når det er trygt, men hun vet at det vil bli en kostbar affære. Huset deres er lagt i ruiner.

Rapporten, som er utgitt av Redd Barna, Flyktninghjelpen, Action contre la Faim, CARE International, Dansk Flygtningehjælp og International Rescue Committee, advarer om at myndigheter i Europa, USA og Midtøsten stenger grensene og presser syrere til å returnere, direkte eller indirekte, noe som setter mange liv i fare. Til tross for at den militære situasjonen på bakken i Syria er endret, er landet fortsatt ustabilt og farlig for sivile, som den siste tids opptrapping av kamphandlingene i Idlib og Øst-Ghouta har demonstrert.

Antall syrere som har returnert, de fleste fra internflukt, har økt fra 560.000 i 2016 til 721.000 i 2017, viser rapporten. For hver syrer som har returnert det siste året har imidlertid tre nye blitt fordrevet som følge av volden. Omlag 2,4 millioner syrere, mer enn 8000 hver dag, flyktet fra sine hjem de først ni månedene av 2017. FN anslår at ytterligere 1,5 millioner vil fordrives i løpet av 2018.

Fortsatt en krigssone

Selv om det var en nedgang i volden i enkelte områder i Syria i fjor, økte den i andre regioner med hundrevis av sivile som ble drept eller skadet. Bombing, granatangrep og eksplosive feller er farer som fortsetter å true sivile hver eneste dag.

Forholdene i regionen er forverret for syriske flyktninger som har søkt beskyttelse i nabolandene, og det er få gjenbosettingsmuligheter i andre land. Mange kan ende opp med å ta farlige og ulovlige ruter for å nå alternative land i søken etter sikkerhet og beskyttelse.

Foto: Racha El Daoi/Flyktninghjelpen
Youssef flyktet fra Aleppo til Libanon i 2014. Siden dette har han og familien måttet flytte på seg tre ganger. Youssef sier at det verste med å være flyktning er at de ikke rekker å slå seg til ro før de må flytte på seg igjen.

– De fleste syriske flyktningene og internt fordrevne lever under forferdelige forhold og ønsker å reise hjem til deres forfedres land, men returer må være frivillig, trygt, assistert og basert på korrekt informasjon. I dag er returer være verken trygge eller frivillige for majoriteten av de som flyktet fra krig og vold. Vi står klare til å assistere med trygg og frivillig retur når en varig våpenhvile er etablert, rettigheter blir beskyttet og det er trygt å gjenoppbygge lokalsamfunn. For øyeblikket ser vi at selv i de såkalte trygge områdene skjer det angrep på sykehus og skoler, blodsutgytelse og død, sier Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland.

Rapporten understreker behovet for større innsats for å hjelpe flyktninger i Jordan, Libanon og Tyrkia. Selv om disse landene fram til nå har vist en bemerkelsesverdig generøsitet overfor flyktningene, har mangelen på politisk vilje for å hjelpe fra andre velstående land i verden skapt en oppfatning om at det å stenge grenser og returnere flyktninger er legitimt. 

- Ingen barn skal måtte returnere før det er trygt i hjemlandet

Rike land har ikke fulgt opp løftene de ga under konferansene i London i 2016 og Brussel i 2017. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fikk halvert antall plasser for gjenbosetting i rike land i 2017 sammenlignet med året før. Det meste av nedgangen skyldes USAs beslutning om å kutte i kvoteflyktningsordningen og nekte å ta imot syriske flyktninger, og andre land har ikke kompensert for de amerikanske kuttene. Europeiske politikere, særlig i Danmark og Tyskland, vurderer nå å deportere flyktninger tilbake til Syria. Så langt har kun tre prosent av sårbare syriske flyktninger blitt gjenbosatt i rike land.

Foto: Ahmed Bayram/Redd Barna
Faysal og Aya har flyktet fra Aleppo til Libanon. Faysal drømmer om å bli lærer, slik at han en dag kan undervise barn i Syria.

– Ingen barn skal måtte returnere før det er trygt i hjemlandet. Mange områder i Syria er i dag utrygge for barn. Det faller fortsatt bomber og grunnleggende tjenester som skoler og sykehus ligger i ruiner. Barn har fortalt oss om de dype psykologiske arrene de har fått etter å ha levd i krig i flere år. Mange har fortsatt mareritt. Så fort det blir fred må hjem og skoler bygges opp før det er forsvarlig at barn returnerer. Syriske barn vi har snakket med ønsker mest av alt å kunne vende tilbake til Syria, men de kan kun gjøre det når det er trygt og bærekraftig å returnere, sier Helle Thorning-Schmidt, leder i Redd Barna.

– Trygg og bærekraftig retur betyr at man kan returnere til sitt eget hjem, være trygg og få tilgang til vann, skoler og helsetjenester. Jeg besøkte nettopp Aleppo, Homs og Damaskus og kunne se de store ødeleggelsene og fortsatt høre bombeeksplosjoner. Uten en stabil politisk- og sikkerhetsmessig løsning, garantier og gjenoppbygging verken kan eller skal mennesker bli presset til å returnere. Vi må legge til rette for at retur er frivillig, trygg og bærekraftig for ikke å bli felt av historiens dom, sier Christian Friis-Bach, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.

En omfattende og kostbar oppgave står foran oss

Rapporten slår fast at det er en omfattende og kostbar oppgave som står foran oss med å gjenoppbygge Syrias infrastruktur. Nesten halvparten av de som er fordrevet sør i landet sier i intervjuer med Flyktninghjelpen at boligene deres har blitt helt ødelagt eller så skadet at reparasjon er umulig. Nord-vest i landet er det kun én av fem som sier at husene er uskadd. Halvparten av Syrias helseinstitusjoner har blitt ødelagt eller stengt. Én av tre skoler er skadet, ødelagt eller er brukt til annet enn undervisning.