Foto: Redd Barna/Jason Tanner
Skolene som ikke er ødelagt av flommen brukes som midlertidige leire for internflyktningene, hvor fem-seks familier bor sammen i ett klasserom.

– Hundretusener av barn, særlig jenter og barn fra de fattigste familiene, står uten skoleplass etter flommen. 1,6 millioner barn uten skoletilbud vil få fatale konsekvenser for landets utvikling i årene fremover, sier Bente Sandal-Aasen, Redd Barnas ekspert på utdanning i humanitære kriser.

Enorme skader

Nord i Pakistan har flommen vasket bort veier, hus, sykehus og skoler. Skolene som ikke er ødelagt av flommen brukes som midlertidige leire for internflyktningene, hvor fem seks familier bor sammen i ett klasserom. Redd Barna estimerer at rundt 5000 skoler brukes som midlertidige hjem.

De enorme skadene betyr at det vil ta flere måneder eller kanskje år før nok penger og tilstrekkelig med ressurser er tilgjengelig for å gjenoppbygge skolesystemet, hvis de blir bygget opp igjen i det hele tatt. Familiene som bor på skolene har ingen anelse om når de kan returnere til de ødelagte hjemmene sine.

Fattigste familier rammes hardest

– Hundrevis av skoler er totalt jevnet med jorden, slukt av elven Indus eller dekket av metervis med skittent vann. Det kommer til å ta måneder hvis ikke år før barna kan begynne på skolen igjen. For tusenvis av barn betyr dette av de trolig ikke kan begynne på skolen igjen i det hele tatt, sier Sandal-Aasen.

Hun sier at konsekvensene vil være katastrofale for de fattigste familiene, særlig i avsideliggende områder.

– De fattigste må holde barna sine hjemme eller sende barna på jobb for å tjene penger til familien. Resultatet på lengre sikt vil være at antall analfabeter vil øke på lik linje med mennesker som lever i fattigdom, sier Sandal-Aasen.

Skal bygge opp utdanningssystemet

Fredag reiser Sandal-Aasen til Pakistan for å starte sitt tre måneder lange opphold i det flomrammede landet. Hun får ansvaret for å koordinere hjelpeorganisasjonenes fellesinnsats innen utdanning i Pakistan. Under oppdraget jobber hun for Unicef på oppdrag fra Flyktninghjelpen, og vil koordinere arbeidet sammen med Redd Barna og de andre organisasjonene.

– Sammen med Unicef skal jeg koordinere at de ulike hjelpeorganisasjonene samarbeider og jobber mest mulig effektivt med å sikre barna i Pakistan en utdanning som er spesialtilpasset den humanitære krisen de befinner seg i, forklarer Sandal-Aasen. Dette er viktig, fordi de flomrammede barna har et klart psykososialt behov for aktivisering. De trenger å kunne utfolde seg fritt, og glemme bekymringene og redslene fra flommen for en stakket stund.

Foto: Redd Barna
På fredag reiser Redd Barnas Bente Sandal-Aasen til Pakistan for å lede arbeidet med å koordinere gjenoppbyggingen av utdanningssystemet.

Trenger å normalisere hverdagen

– Disse barna har et desperat behov for å oppleve et snev av normalitet og ikke minst få hjelp til å håndtere det forferdelige de har opplevd. Dette er viktig for at barna skal få lov til å være barn midt i all elendigheten. Derfor haster det med å få i gang alternative opplæringstiltak og aktiviteter som forbereder ungene til en læringssituasjon, sier Sandal-Aasen. 
 
Hun har over 20 års erfaring fra arbeid med barn og unge og lang internasjonal felterfaring fra arbeid med utdanning for barn. Blant annet har hun vært prosjektleder for Flyktninghjelpens utdanningsprosjekter for barn rammet av tsunamien, av den væpnede konflikten på Sri Lanka og etter syklonen i Burma.

Redd Barna i Pakistan

Så langt har Redd Barna hjulpet 490 000 mennesker med livreddende hjelp: mat, medisiner, rent vann og utstyr som hindrer smittsomme sykdommer. Organisasjonen deler ut tepper, telt, kjøkkenutstyr, hygieneartikler, klær og utstyr til midlertidig tak over hodet. Redd Barna har et langsiktig fokus i sitt nødhjelpsarbeid og et annet sentralt område er beskyttelse og psykososial oppfølging: trygge lekeplasser, gjenforening med foreldre, hjelp til å bearbeide det de har opplevd og komme i gang med skolegangen.

Redd Barna har om lag 1300 medarbeidere i Pakistan og har vært tilstede i landet i 30 år.