Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Audun Lysbakken er glad for den barnevennlige versjonen av FNs merknader. Nå vil han jobbe for å gjøre den kjent.

FNs barnekomité har studert Norges oppfølging av barnekonvensjonen, og de har oversendt sine merknader til Norge, det vil si tilbakemeldinger om hva vi gjør bra og hva vi bør gjøre bedre. Redd Barna påtok seg å skrive om disse merknadene til et enklere språk, og de har altså fått hjelp av ulike grupper barn og unge, til sammen om lag 100, til å gjøre språket mer barnevennlig. BLD har støttet arbeidet.

- Barn og unge er viktige rådgivere for voksne på mange ulike områder. Jeg er glad for jobben dere har gjort med å forenkle språket. Jeg håper denne rapporten bidrar til at barn og unge forstår mer av rettighetene sine, og til diskusjoner om hvordan disse blir fulgt opp i praksis, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Lysbakken var sammen med åtte av barna som hadde hjulpet til med å skrive den barnevennlige versjonen av FN-rapporten, da denne ble lansert.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Roar Howlid mener det er det er viktig at barn forstår hva som står i merknadene fra FN. Den barnevennlige versjonen gjør dette mulig.

Viktig dokument

- Det var mange vanskelige ord og uttrykk i anbefalingene fra FN. For eksempel ordet objektiv og generelle prinsipper, sier Roar Howlid (12) fra Tønsberg.
- Anbefalingene fra FNs barnekomité handler om barn. Derfor er det viktig at barn forstår hva som faktisk står der, sier han.

Selv voksne kan ha store problemer med å forstå det juridisk kronglete språket i det 21-sider lange originaldokumentet. Håkon Askildsen fra Mandal mener det var viktig å lage korte setninger, som er lette å forstå.

- Dette er et viktig dokument. Jeg visste ikke engang hva barnekonvensjonen er. Jeg tror nesten ingen barn vet hvilke rettigheter de har, sier Håkon.

Jens Homestad er også fra Mandal. Han mener at når teksten fra FNs barnekomité nå blir lettere å forstå, så blir det også lettere for barn å engasjere seg.

Tredjemann fra Mandal som var med på lanseringen, var Sindre Farestad.
- Første gang jeg så teksten, synes jeg det var altfor mange sider, og at det virket tørt og kjedelig. Den nye versjonen er delt i mange flere avsnitt, og det er brukt mer luft og farger. Jeg håper rapporten nå kan bli godt kjent, sier Sindre.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Sindre Farestad (f.h), Håkon Askildsen og Jens Homestad er svært fornøyde med den barnevennlige versjonen de har vært med på å lage.

Barna er ekspertene

Barneministeren ønsker å takke alle som har bidratt.

- Alle barna som har vært med og Redd Barna har gjort en veldig god jobb Jeg vil takke alle, både barn og voksne, som har bidratt til å lage denne barnevennlige versjonen. Siden merknadene fra barnekomiteen dreier seg om hvordan barn har det i Norge, bør den være på et språk som barn forstår. Det er den nå, sier Lysbakken.

Generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang var også med på lanseringen. Hun sa at uten barnas hjelp hadde det ikke blitt noen god barnevennlig versjon.

- Dere er ekspertene på hvordan det er å være barn og unge. Denne barnevennlige versjonen er et viktig verktøy for å kunne endre situasjonen for barn, sier Wang.
Den nye versjonen av merknadene fra FNs barnekomité er på 38 sider. Teksten er supplert med illustrasjoner, faktabokser og ordforklaringer.

 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.