Foto: Emma Doyle
Ressursgruppa «Evakuer barna fra Moria» satte 16. juni ut 6.007 par barnesko foran Stortinget for å markere at like mange barn fortsatt er i flyktningleiren.

Lørdag 20. juni er verdens flyktningdag. Rundt halvparten av alle som flykter er barn. Det betyr at 40 millioner barn fratas retten til en barndom.

I Moria-leiren bor det 6007 barn og totalt nesten 20.000 flyktninger. Leiren er ikke laget for mer enn 3000 mennesker.

De lever trangt, i uhygieniske og kummerlige forhold. Hver familie får bare fire kvadratmeter.

– Det kan ta måneder og år før Norge kommer til å foreta seg noe for barna i de greske flyktningleirene. Det er utrolig frustrerende å se at norske politikerne ikke kan finne en løsning som garanterer at også Norge bidra med relokaliseringen. Fordi det haster for barna, sier Birgitte Lange, Redd Barnas generalsekretær.

Absurd fra regjeringen

Justisminister Monica Mæland har sagt at Norge vil hente barn fra leirene i Hellas, såfremt minimum 8-10 andre land gjør det samme.

11 europeiske land har allerede sagt de vil bidra til relokaliseringen, men Norge vil ikke foreta seg noe før 8-10 land har hentet alle de har sagt de skal hente.

Mæland teller heller ikke med Storbritannia og Sveits i de 8-10 landene fordi disse landene har opplyst om at de vil ta imot enslige mindreårige asylsøkere fra Hellas i henhold til Dublinforordningen, på grunnlag av familietilknytning til disse landene.

– Det absurde i regjeringens «løsning» er at det hadde lønnet seg om andre land bare hadde sagt de kun skulle ta imot et par flyktninger fra Hellas. Da ville det gått kortere tid til 8-10 land hadde gjennomført relokaliseringen, sier Lange.

Regjeringen vil heller ikke ta stilling til hvor mange Norge skal hente.

– Foreløpig er det ingen garantier for at Norge faktisk kommer til å hente barn fra leirene i Hellas, sier Lange.

Hva kan du gjøre?

  • Du kan bli med Redd Barna og gi klar beskjed til justisminister Monica Mæland om at hun må slutte å vente, og begynne å hente! Del bildene våre fra #MensMonicaVenter-kampanjen, tag justisministeren og si klart ifra at Norge ikke har tid til å vente på de andre landene for å realisere sine egne uttak.
  • Følg også med på Facebook-gruppa "Evakuer barna fra Moria nå". Del postene, bli med på digitale markeringer for barna i de greske leirene, og legg ut bilder av deg selv i sosiale medier med en plakat som sier "Evakuer barna fra Moria nå!".

FN kritisk til Norge

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er også svært kritisk til at Norge venter på at andre land skal hente barn først fra leirene.

– Vi vil ikke at noen land skal stille betingelser for å bli med. Dersom alle land skal gjøre det, klarer vi ikke å gå framover så raskt som vi trenger, sier Philippe Leclerc, som er UNHCR sin leder i Hellas til TV2.

– Norge har kapasitet til å bidra. Vi har tidligere god erfaring med å relokalisere fra Hellas og Italia, og det kommer nå et svært få antall asylsøkere til landet. I tillegg har vi sett at mange kommuner har signalisert at de er klare til å bosette, sier Birgitte Lange.

Redd Barna fortsetter kampanjen #MensMonicaVenter for å signalisere til regjeringen at vi ikke har tid til å vente på at de andre landene realiserer sine uttak. Ikke la barna miste mer av barndommen sin. Evakuer barna fra Moria nå!