7. oktober presenterte regjeringen sitt forslag til budsjett for 2020. Redd Barna har laget et alternativt budsjett: Et budsjett for ALLE barn. Det koster å prioritere barns rettigheter. Regjeringens budsjettforslag har flere gode tiltak for å bedre hverdagen til barn i Norge og verden, men budsjettet må prioriteres annerledes for å sikre en bedre politikk for de mest sårbare barna i Norge og verden.

Last ned et budsjett for ALLE barn her >

- Barn får det stadig bedre på mange områder i Norge og verden, men mange får ikke ta del i framgangen. Fortsatt ser vi at barns rettigheter brytes, at barn er de som rammes hardest av fattigdom, ulikhet og diskriminering, av krig og klimaendringer sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

Sett av 1 prosent av BNI til klima

Lange legger til at hun håper partiene og komiteene på Stortinget vil lytte til Redd Barnas forslag i dette alternative budsjettet. 

- Regjeringens klimasatsing er altfor passiv. Det er snakk om barnas fremtid og vi som oljenasjon har et moralsk ansvar. Derfor foreslår vi å bruke 1 prosent av BNI som skal komme i tillegg til bistandsbudsjettet. Dette vil koste penger, og nye finansieringskilder må identifiseres og utredes. Vårt forslag er å hente noe av disse midlene fra avkastninger fra Oljefondet, sier hun.

Øk barnetrygden og gjeninnfør brillestøtten

Generalsekretæren ber også regjeringen gjøre mer for å minske ulikhetene i Norge. I Norge vokser over 100 000 barn opp i familier med vedvarende lavinntekt.

- Det er flott at denne regjeringen har valgt å øke barnetrygden to år på rad. Men det er viktig at det ikke bare er barna under 6 år som prioriteres. Store barn koster og selv om disse barna nå skal nyte godt av fritidskortet, familieøkonomien rommer så mye mer enn fritidsaktiviteter, sier hun.

Redd Barna tar også til orde for å gjeninnføre brillestøtten til barn med synsutfordringer.

- Dette kuttet er smålig og må reverseres. Det vil ramme de mest sårbare barna der familien ikke har økonomi til å kjøpe nye briller når det trengs. Barneøyeleger advarer mot at det i verste fall kan føre til at barna får varig redusert syn om de ikke får tilpassede briller. 

Barn med kort botid i Norge

I årets budsjett foreslår regjeringen å heve botidskravet for innvandrere fra 3 til 5 år for en rekke ytelser fra folketrygden.

- Familier med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i fattigdomsstatistikken, og en slik endring vil bidra til økt marginalisering og store negative konsekvenser for levekårene til barn i disse familiene. Derfor ber vi om at denne endringen omgjøres, sier Lange.

Det er en urolig tid vi lever i. Rekordmange mennesker er på flukt. De flykter fra stadig flere og mer voldelige konflikter, og fra klimaendringer og fattigdom. Barn som flykter alene til Norge er blant de mest sårbare barna, men mange får ikke den omsorgen og beskyttelsen de trenger. Mens omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år er regulert i barnevernsloven og det stilles krav til blant annet bemanning, tilsyn og materiell standard, er omsorgstilbudet for dem mellom 15 og 18 år verken regulert i lov eller forskrift.

- Dette bryter med barnekonvensjonen. Det må bli slutt på denne usaklige forskjellsbehandlingen av barn nå, sier Lange.

Skuffende satsing på utdanning og helse globalt

- Norge har i mange år vært en global leder når det gjelder satsing på helse og utdanning. Kuttet på 150 millioner til helse og stagnasjon i utdanningsbistand er dårlige nyheter for de millioner barna som står uten helse- og utdanningstilbud. Regjeringen bør satse tydelig og bevilge 15% av bistandsbudsjettet til helse, og 15% til utdanning, sier Lange.

Disse sakene noen av mange i dette alternative budsjettet som bør gjøres noe med for å prioritere barna enda tydeligere i årets budsjett.